Бременността сериозно влияе върху справянето с диабета. Плацентарните хормони и растежните фактори предизвикват прогресивно увеличаване на инсулиновата резистентност. Така контролът на инсулиновите нужди става небалансиран и се увеличава рискът от хипергликемия, която е вредна за плода. 

 

Освен това, началното състояние на жената с диабет тип 2 преди забременяване е често незадоволително с лош гликемичен контрол и затлъстяване, което прави мониторирането на заболяването по време на бременност още по-належащо. 


 

Затова е важна първоначалната оценка на здравословната кондиция на жената. Това прави семейното планиране важен аспект при жените с диабет. На тези визии лекарят трябва да оцени състоянието на сърдечносъдовата система, щитовидната жлеза, очите, бъбреците и циркулацията на долните крайници. 

 

Всички жени с диабет преди да забременеят трябва да се тестват за стойностите на гликирания хемоглобин, липидния профил, желязото в организма, щитовидни хормони, състояние на черния дроб (стеатоза), албуминурия (отделяне на белтък в урината) и консултация с очен лекар

 

Гликемичен контрол

За да се предотврати риска от спонтанен аборт и сигнификантни вродени малформации, гликираният хемоглобин трябва да бъде колкото се може по близо до референтната граница преди забременяване; т.е. под 6%. Ако това не може да се постигне, се препоръчват различни контрацептивни методи до контролиране на диабета. 

 

Добрият гликемичен контрол преди и по време на бременността, особено през първия триместър, се асоциира с ниска честота на усложнения от страна на майката, плода интраутеринно и в неонаталния му период. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Стойностите на кръвната глюкоза по време на бременност, отнасящи се към оптамален гликемичен контрол, са до 4,3ммол/л преди хранене, преди лягане и през нощта, до 5,3 ммол/л след хранене и средна стойност на глюкозата през деня под 4,5ммол/л. 

 

Лошият гликемичен контрол след 12-та гестационна седмица води до хипергликемия в плода и неговата панкреасна жлеза започва да произвежда повече от нормалното количество инсулин. Това увеличава отлагането на мастна тъкан и развитието на макрозомия. 

 

Увеличеното тегло на плода се свързва с увеличен риск от оперативна родилна травма и неонатални усложения като хипогликемия, хипертрофична кардиомиопатия, полицитемия (повече червени кръвни клетки от нормалното) и хипербилирубинемия. 

 

Добрият гликемичен контрол има също благоприятен ефект върху майката, защото повишеното ниво по време на бременност води до прогресия на ретинопатията, нефропатията, увеличава риска за прееклампсия и преждевременно раждане

 

Опорна точка в оптималния контрол на кръвната глюкоза е индивидуалното проверяване на нейното ниво няколко пъти през деня. Измерването на захарта с взимане на капка кръв от пръста трябва да се прави преди и след хранене, преди лягане и обикновено в 2:00 и в 4:00 часа. Постпрандиалното измерване на глюкоза от капилярна кръв е най-добре да се извършва един час след хранене. 

 

Самостоятелното измерване на кетоните в урината с тест-лентичка по време на болест или при кръвна глюкоза над 8,3 ммол/л е добавка към стриктния гликемичен контрол. Положителните резултати трябва да се споделят с лекар. Кетоните са признак на започваща диабетна кетоацидоза, която заплашва нормалното развитие на плода. 

 

Като обобщение има четири основни пункта, които трябва да се вземат предвид при жени с диабет, които желаят да забременеят: 

 

1. Жените с диабет в репродуктивна възраст трябва да бъдат запознати с нуждата от контрол на кръвната глюкоза преди забременяване. 


2. Бременните диабетички трябва да бъдат оценени за диабетна нефропатия, невропатия, ретинопатия, сърдечносъдово заболяване, хипертония, дислипидемия, депресия и щитовидна патология. 


3. Регулярни визити по време на бременността за контрол на състоянието, глюкозата, кръвното налягане, покачването на телесната маса. 


4. Обзор на лекарствата преди концепция трябва да се направи, защото някои от тях са контраиндицирани или не се препоръчват по бреме на бременност като ACE инхибитори, ARB (блокери на алдосетроновите рецептори) и повечето неинсулин-базирани терапии. 


Следващите статии също ще бъдат посветени на справянето с диабета по време на бременност.