Когато не се използва връзка от няколко неврона в мозъка, тя постепенно отпада. Този процес е изключително характерен за мозъка, тъй като се отделя „внимание“ върху връзките, които по-често се използват и по тях минават импулси.

 

Така тяхната синаптична връзка се удебелява. Този вид реакции на селективен избор са вид адаптация към постъпването на значително количество информация.По този начин променящата се среда ни позволява да усъвършенстваме приспособителната ни способност и когато дадена информация не е необходима – нейното място се заменя с друга, отговаряща на нуждите ни.


Едно от първите изследвания в областта на пренаталната стимулация и "тренировката" за мозъчните връзки е на д-р Манрик, която доказва, че пренаталното стимулиране оптимизира умственото и сетивното развитие, като по този начин се осигурява положителен ефект върху поведенческото развитие и то в дългосрочен план.


Оказва се, че самата стимулация оказва положителен ефект и върху майката, тъй като според резултатите при родилките, които по време на бременността са правили упражнения за пренатална стимулация, са налице и по-малко проблеми при стартиране на кърменето.


Освен това още на 25-ия ден след раждането, новородените показват по-добри резултати при проследяване на движещи се пред тях обекти – например играчки. На 3-годишна възраст са налични и по-високи резултати при изследване на фина и груба моторика и справянето с различни двигателни задачи.


На 6-годишна възраст се отчитат и разлики спрямо котролната група (при която не е наблегнато на пренаталната стимулация) - като забавяне в уменията с общуването, по-малък речников запас, както и по-ниско развитие на цялостния интелект.


Стимулацията по време на пренаталния период е свързана с различни прийоми, част от които обръщат специално внимание на сетивата. Така например храните, които майката консумира по време на бременноста могат да бъдат възприемане по-малко от плода още от 11 гестационна седмица – почти края на първи триместър.


Така плодът открива различни аромати, разтворени в околоплодните води. А контактът кожа в кожа, който е изключително важен след раждането и, за който все повече се говори, позволява на новороденото, усещайки познатата миризма, да се чувства по-спокойно и сигурно, а по този начин се регулира дишането и сърдечната му честота.


Източници:
Manrique B. et al., A controlled experiment in prenatal enrichment with 684 families in Caracas, Venezuela; Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health