Д-р Жасмин Костов е специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина.
Завършва медицина през 2001 г. в Медицински университет - Плевен. Придобива специалност по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина през 2005 г. Има допълнителна квалификация по ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството и колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка.
Част е от екипа на  в Медицински комплекс „Майчин дом-Варна“ от 2008 г. Има значителен опит в проследяването на бременността – нормална и рискова.


Д-р Жасмин Костов е лектор на Варненското издание на Форум бременност и детско здраве на Puls.bg, което ще се проведе на 29 септември


 

 

 - Д-р Костов, какъв е смисълът на проследяването на бременността?

 

Бременността е нормално физиологично състояние за женския организъм. Въпреки това тя поставя физиката и психиката на жената в режим на големи промени и повишени изисквания. Затова е необходимо бременността да се проследява от началото до около месец след раждането, а в някои случаи и преди настъпване на бременност. Ключовата дума тук, както и във всички области на медицината, е профилактика. Чрез проследяване на състоянието на бременната жена и плода (профилактично) може да се предотврати възникване на патологични състояния или ако възникнат, да може рано да се реагира за тяхното преодоляване.


Например – еклампсия. На древногръцки означава „гръм от ясно небе”. Това е подобен на епилептичния, гърч при бременна жена, водещ до тежки последствия за нея и плода. Наричали са го така, защото не са знаели на какво се дължи. Днес знаем, че е „гръм от много облачно небе“ и се дължи на дълго време непроследявано и неповлиявано трайно повишение на кръвното налягане. При провеждане на женска консултация, ранно установяване на рисковите фактори за възникване на прееклампсия - повишено кръвно налягане и отделяне на белтък в урината, навременна профилактика и лечение еклампсията е много рядко усложнение.

 

 - В България нормално протичащата бременност може да се проследява и от личния лекар? Какви съвети бихте дали за тези бъдещи майки, на които им се налага този избор? Могат ли да бъдат спокойни и кога трябва да потърсят АГ специалист? Все пак в страната ни има условия и условия...

 

Проследяването на една нормално протичаща бременност може да се извършва и от личния лекар, но само в определени граници и само ако няма възможност за достъп до специализирана акушерска помощ. Общопрактикуващият лекар може да снеме анамнеза на бременната – има ли оплаквания, контракции, патологично течение от гениталиите, кървене и др.; да проследи общото състояние на бременната; да извърши антропометрията (измерване на ръст, тегло, обиколка на корема, височина на матката, размери на таза), да проследи тяхната промяна и има ли отклонения; да измери кръвното налягане на бременната; да пусне необходимите изследвания. И дотук. 

 

Отклоненията в някой от тези параметри трябва да се обсъди с акушер-гинеколог. Самото установяване на бременността трябва да се извърши от акушер-гинеколог. Проследяването на нарастването и състоянието на плода може да се извърши само чрез ехография и кардиотокография (запис на сърдечната дейност на плода и маточната активност) – интерпретацията на резултатите от тези изследвания изискват определен опит. Ехографските прегледи на феталната морфология - което някои погрешно наричат 4D - могат да се извършват само от специалист със съответната квалификация в тази област.

 

Бременности с т.нар. „утежнена акушерска анамнеза” – предходни над два спонтанни аборта, предходна загуба на плод в напреднала бременност, многоплодна бременност, много млада или възрастна бременна, предходни бременности с усложнения и др., трябва да се проследяват или поне да се консултират често с акушер-гинеколог. Бременност и сериозно придружаващо заболяване като диабет, сърдечна, бъбречна и др. патология трябва да се проследява от гинеколог и специалист в съответната област.

 

Да, в страната ни има условия и условия... Може много да се говори по този въпрос, дори от личния ми опит, защото съм бил общопрактикуващ лекар в малък град при трудни условия.

 

Моите съвети към бъдещите родители:

  1. Проследявайте бременността си;
  2. Проследявайте бременността си там, където имате възможност;
  3. Ако нямате възможност за избор, направете всичко възможно да се направят тези неща – биохимичен скрининг 11-та до 14-та седмица; фетална морфология 18-та до 22-ра и 28-ма до 32-ра седмица; при отклонения от нормалния ход на бременността – консулт със съответен специалист.

 

 - Кои са ключовите моменти в проследяването на бременността, които Вие на база опита и компетенциите Ви, бихте маркирали?

 

Ключовите моменти в проследяването на бременността – накратко:

 

А. Установяване в ранна бременност – има ли бременност; къде е разположена – в матката или не, къде в матката; има ли ембрион, има ли сърдечни пулсации; големина и особености на плодния сак и ембриона; отговаря ли бременността на съответния срок; анамнеза и общо състояние на бременната; проследяване растежа на плодния сак и ембриона;

 

Б. Провеждане на т.нар. „женска консултация”, която да включва:

 

  • Регистрация с подробна анамнеза, общо състояние, антропометрия, кръвно налягане, определени лабораторни изследвания, ехографско изследване за ранна фетална морфология и биохимичен скрининг. Ако е необходимо, според резултатите, впоследствие се извършват допълнителни изследвания;
  • Ежемесечно – кратка анамнеза, общо състояние, антропометрия, кръвно налягане, състояние на плода чрез кардиотокограф и/или ехограф. В съответни срокове се извършват лабораторни изследвания и ехографски прегледи. В последния месец на бременността това се прави на всеки две седмици.

Ако се установят отклонения, прегледите и изследванията са по-чести.  При необходимост – се провеждат консулти с други специалисти;

 

В. В даден етап на бременността, зависещ от много фактори – обсъждане с наблюдаващия бременността лекар и информиран избор „Как да се ражда? Кога да се ражда? Къде да се ражда?”

 

 - Коя бременност се проследява лесно?

 

Отговорът на този въпрос е – всяка и никоя. Никоя, защото всяка бременност и всяка жена имат индивидуални особености, на които трябва да се обръща внимание. Дори две бременности при една и съща жена не си приличат. Освен това наблюдението на тези два - понякога три или повече - вплетени човешки живота носи голяма отговорност в ръцете и главата на наблюдаващия лекар. От друга страна, по същите причини е лесно, защото когато лекарят е отговорен, внимава в детайлите, реагира навреме и е сигурен, че е направил всичко възможно, би трябвало да е спокоен (но не е, защото все пак нещо може да се обърка). И когато всичко свърши с куп щастливи роднини и ревящ здрав наследник в ръцете им, всичко си е заслужавало.


Заповядайте на 29 септември в Хотел галерия Графит, за да чуете повече от д-р Жасмин Костов! Повече за събитието – програма, теми, лектори, можете да научите от events.puls.bg

 

Puls.bg кани най-добрите специалисти да споделят опита си директно пред Вас и отговорят на Вашите въпроси. Събитието се организира в партньорство с МК „Майчин дом – Варна“, МБАЛ „Света Анна – Варна“ и Медицински университет – Варна – за едно по-добро здраве на младите семейства и деца в България!


Вход за събитието – безплатен. За регистрация - events.puls.bg/varna/ 

 

Да си родител е мисия!