Д-р Петя Чавеева е акушер-гинеколог, специалист по фетална медицина и вътреутробна фетална хирургия. Завършва Медицински Университет, гр. София през 2007 г. В периода 2006-2007 г. посещава кръжок по Акушерство и гинекология, воден от доц. Атанас Щерев и остава да се обучава и работи в екипа на Медицински комплекс “Д-р Щерев”. 
 
През 2010-2013 д-р Чавеева преминава тригодишна специализация под ръководството на Проф. Кипрос Николаидес по фетална медицина и фетална ендоскопска хирургия към King`s College Hospital, Лондон Великобритаия. През 2012 г. придобива диплома по фетална медицина с компетентност в следните направления: първи триместър скрининг тест за бройни хромозомни аномалии, фетална морфология през втори триместър , проследяване на рискови бременности – едноплодна и многоплодна, доплер оценка на феталното състояние и изследване за цервикална недостатъчност. Придобива и сертификат за компетентност по фетална ехокардиография от Проф. Линдзи Алън.
 
Д-р Чавеева е обучен специалист по инвазивни диагностични процедури Хорионбиопсия/Амниоцентеза. Последната година от обучението на д-р Чавеева в школата на проф. Николаидес преминава в областта на високоспециализираната ендоскопска фетална хирургия – лазерна коагулация на кръвоносни анастомози при усложние на монохориална плацентация и миниинвазивна фетоскопия.
 
През 2014 и 2015 д-р Чавеева прилага в Медицински комплекс „Д-р Щерев” за пръв път в България три иновативни оперативни техники на нуждаещите се бебета още в майчината утроба - фетална лазерна хирургия за лечение на трансфузионен синдром, вътреутробно кръвопреливане и миниинвазивна операция на вродена диафрагмална херния.
 
Понастоящем д-р Чавеева е международен лектор с участие на авторитетни интернационални научни форуми в сферата на феталната медицина, пренаталната диагностика и миниинвазивната фетална хирургия. 
 
 
 
 - Д-р Чавеева, защо е включено ултразвуковото изследване и доплерът в проследяването на бременността в съвременната женска консултация?
 
Ултразвуковата диагностика е неразделна част от модерния алгоритъм за проследяването на една бременност – от нейното установяване, през мониторинга на нейното протичане, до раждането на живо и здраво дете. Ултразвукът е напълно безвредна неинвазивна методика, която позволява на проследяващия бременността акушер-гинеколог и най-вече на специалиста по фетална медицина да получи високоспециализирани образи от майчината утроба, които дават изключително важна информация за състоянието на бъдещата майка и най-вече за здравето на растящото в нея дете. Модерната фетална и пренатална медицина би била невъзможна без използването на високотехнологична ултразвукова апаратура. Доплеровото изследване на свой ред представлява ултразвукова диагностика, чрез която се прави оценка на кръвотока между бременната матка, плацентата и плода. Получената информация е под формата на индекси, които корелират с адекватността на кръвотока в изследваната зона, свързана с кислородната консумация. Чрез Доплеровото изследване се проследяват и случаите с високорискова бременност и опасност от фетално страдание (хипертония, захарен диабет, вродена тромбофилия и др.) и се диагностицират съдови аномалии на плода. Изследването не крие никакви рискове за бременната и плода.
 
 - Колко често е добре бременността да се проследи на ехограф и заложените прегледи по програма Майчино здравеопазване достатъчни ли са?
 
В нашия медицински комплекс смятаме, че заложените два ултразвукови прегледа по програма Майчино здравеопазване не са достатъчни дори и при бременност, която протича без никакви усложнения. При нас се прилага алгоритъм, който предвижда при всяко месечно посещение при проследяващи бременността акушер-гинеколог да се използва ултразвукова диагностика. Към тези прегледи се прибавят и трите високоспециализирани ултразвукови изследвания при специалист по фетална медицина в първия, втория и третия триместър. 
 
 - Кои са спецификите на тези прегледи в даден срок на бременността?
 
Мога да говоря за спецификите на специализираните прегледи по фетална медицина.  Първият високоспециализиран преглед на бременната е в периода 11-13 гестационна седмица (г.с.), когато се прави първи триместър скрининг тест за хромозомни аномалии,. Важността на скрининговата ни програма е да получим информация за нормалното развитие на плода и самата бременност още в самото й начало. Това е моментът, в което определяме коя бременност е с висок риск от хромозомни аномалии у развиващото се бебе. Освен това чрез извършваната от нас високоспециализирана гинекологична и ултразвукова диагностика на маточна шийка ние имаме възможност за скриниране и превенция на бременността. Чрез нея можем да направим ранно сигнализиране при опасност от преждевременно раждане. Прегледът в 11-13 г.с. ни дава възможност да предоставим на бременната и на проследяващия я лекар детайлна информация от анеуплоидния скрининг, както и данни за структурни дефекти на развиващото се бебе и цялостен риск от неблагоприятно развитие на бременността.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Следващият препоръчителен ултразвуков преглед при специалист по фетална медицина е в периода 19-23 г.с. Това е времето, когато преглеждаме подробно развитието на плода, за да изключим всякакви структурни дефекти. Тогава се уверяваме, че сърцето, лицето, ръчичките и крачетата, както и цялата анатомия на бебето са се развили правилно. Допълнително проверяваме нормалното функциониране на плацентата и правим прогноза за възможен риск от преекпламспия или от развитие на малък за гестационната възраст плод. В случаите, които установим последното, правим препоръка за родоразрешение и прогноза за дългосрочните шансове за  правилно неврологично развитие на бебето.
 
Последният ултразвуков преглед при специалист по фетална медицина е в 32 г.с., когато оценяваме доброто общо състояние на плода в края на бременността. Това се прави с доплерова ултразвукова диагностика на различните органи и системи. В този срок на бременността правим оценка как се чувства бебето в майчината утроба и установяваме, ако има някакви усложнения, които да изискват повишено внимание от проследяващия лекар или екипът, който ще води раждането.
 
 - Ултразвуковото изследване, което се провежда от акушер-гинеколога при редовния преглед спестява ли ултразвуковите изследвания при специалист по фетална медицина?
 
Съвременният модел на майчино-фетално здравеопазване изискват грижата за бъдещата майка и носеното от нея дете да се подели в партньорство между проследяващия акушер-гинеколог и специалиста по фетална медицина. Високоспециализираните ултразвукови прегледи при феталния специалист изискват сериозна подготовка и познания и се извършват на модерна ехографска апаратура със специални технически характеристики. Тези прегледи се провеждат в точно определени срокове от бременността, като дават много детайлна информация за липсата на генетични увреждания, за формирането на органите и за цялостното здраве на развиващото се бебе, която не може да бъде получена чрез рутинната ултразвукова диагностика при проследяващия АГ лекар.
 
 - Какво е различното, което наблюдава и каква е отговорността на специалиста по фетална медицина?
 
Отговорността на специалиста по фетална медицина е много голяма, въпреки че е насочена към възможно най-малките пациенти – още неродените бебета. Отговорността е и към родителите на тези неродени бебета. На първо място по време на високоспециализираните ултразвукови прегледи трябва да бъде установено, че техните деца се развиват добре, изключени са хромозомни аномалии, не се наблюдават структурни дефекти, функциите на плацентата и кръвотока са нормални и те могат спокойно да очакват щастливия момент на раждането. На второ място в случаите, когато бъде забелязана аномалия и дефект, да се даде най-подробното и разбираемо обяснение за какво точно става въпрос, какво е препоръчителното поведение и какво развитие може да се очаква, за да може бъдещите родители да вземат своето информирано решение. На трето място, когато се наложи вътреутробна интервенция на плода, отговорността е да бъдеш максимално подготвен и уверен в своята компетентност, за да може това спокойствие да се предаде и на майката. Така тя през цялото време да усеща, че не е сама и е в добри ръце.