Д-р Петя Чавеева е един от лекторите на Форум за бременност и раждане, който организира Puls.bg на 17 май тази година в Интер Експо Център.


Тематично форумът е посветен на разграничаването на обичайните симптоми на бременността от патологичните им отклонения и други тревожни признаци. При съвременното проследяване на бременността ултразвуковото изследване и, в частност, феталната морфология, са гарант за качеството на медицинската услуга и спокойствието на бъдещите родители. Защо? Ще разберете от интервюто, което представяме с д-р Чавеева и от презентацията й на нашия Форум. Повече за програмата, лекторите и регистрацията можете да разберете на специално създадения за събитието сайт.


Вече 25 години специалистите от Медицински комплекс „Д-р Щерев” са известни с това, че спомагат за създаването на най-голямата радост за доверилите им се пациенти – звънкия плач на бебе у дома. През изминалите две десетилетия екипът на доц. Атанас Щерев е помогнал на бял свят у нас да се появят 5000 българчета, заченати ин витро или чрез друга асистирана репродуктивна техника. 3000 хиляди пък са родените бебета в родилното отделение на болницата, като по-голямата част от тях са плод на постигната по нормален начин бременност.  

- Какви са целите пред акушер-гинеколога по време на проследяването на една бременност?


Целите при проследяването са свързани със запазване на бременността, грижа за здравето на майката и плода, предотвратяване на усложненията, както през 9-те месеца на износване, така и по време на предстоящото раждане. В хода на цялата бременност се наблюдава не само бебето, но и майката, търсят се промени, които биха могли да доведат до преждевременно раждане или развитие на високо-рискова бременност, дават се съвети и се назначава лечение при наличие на оплаквания от страна на бъдещата майка. С цел предоставяне на цялостна грижа в Медицински комплекс „Д-р Щерев” се предоставят разнообразни опции за абонаментно проследяване, които предлагат удобство, финансови преференции и включват различни по обем и обхват медицински грижи и изследвания, необходими по време на цялата бременността.

- Напоследък все по-често се говори за т.нар. фетална медицина. В какво според Вас се изразяват ролята и значението на феталната медицина днес?


 

От няколко години в Медицински комплекс „Д-р Щерев” развиват и предлагат високоспециализирани грижи за проследяване на бременността на жени, забременели както асистирано, така и нормално. Развитието на това направление в дейността на лечебното заведение почива на разбирането, че надлежното проследяването и добрата пренатална грижа значително подобряват качеството на бременността и вероятността за раждането на здраво и доносено бебе. Това е един от най-прекрасните периоди от живота на една жена, но той изисква повишена внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете.

В сектора по фетална медицина на Медицински комплекс „Д-р Щерев” от сертифицирани на европейско ниво лекари се извършват и високоспециализирани ултразвукови изследвания за фетална морфология 3D/4D, фетална ехокардиография (изследване на сърцето на плода) и други. Феталната морфология е важен момент от надлежното проследяване на една бременност. Тя представлява обстойно и високоспециализирано ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. В зависимост от гестационния срок се получава информация относно феталното развитие и протичането на бременността. Целта на изследването е да се оцени анатомията на плода и да се изключат или установят аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността. Прави се оценка на размерите и растежа на плода, плацентата, пъпната връв и околоплодните води, маточната шийка, кръвотока в различните съдове на плода. Извършва се при празен пикочен мехур, трансабдоминално (през корема), а при необходимост и трансвагинално (през влагалището) за оценка на трудно достъпни за оглед зони.

Внимание заслужава предлагания в Медицински комплекс „Д-р Щерев” първи триместър скрининг тест за хромозомни аномалии – най-чувствителният тест за определяне на риска на плода за тризомия 21 (Даун синдром ), тризомия 18 (Едуардс синдром), тризомия 13 (Патау синдром ), както при едноплодна, така и при двуплодна бременност.

- Разкажете ни повече за тоси тест. Какво представлява т.нар. първи триместър скрининг тест за хромозомни аномалии?


Тестът в първи триместър включва ултразвуково изследване на плода за измерване на „течността зад вратлето на бебето” (нухална транслуценция), назалната кост, изследване на дясната сърдечна клапа и малък съд в черния дроб (дуктус венозум) заедно със вземане на кръвно изследване на бременната за измерване на две субстанции, продукти на плацентата (free β-hCG и PAPP-A). Изследванията от ултразвуковата диагностика и майчината кръв се комбинират в специализирана софтуерна програма и се изчислява риска за тризомии 21, 18, 13. Ултразвукото изследване на нухалната гънка и тестът за хромозомни аномалии в първи триместър могат да открият отклонение при 90-95% от плодовете с посочените тризомии.

NEWS_MORE_BOX- При кои пациенти е подходящо да се извърши това изследване?

На практика, изследването се препоръчва да се проведе при всички бременни в 11-13 гестационна седмица, както при едноплодна така и при двуплодна бременност. Освен, че дава информация за риска от хромозомни аномалии, тестът спомага за откриването големи анатомични дефекти при плода. Положителна новина е и бързината, с която се получават резултатите в Медицински комплекс „Д-р Щерев”. В рамките на 24 часа пациентката извършва високоспециализирано ултразвуково изследване и получава данни от кръвната биохимична проба за комбиниран риск, които се консултират лично от специалист по фетална медицина. Впоследствие при високорискови пациентки за раждане на дете с аномалии може да се пристъпи както към инвазивни изследвания като хорионбиопсия и амниоцентеза, така и към модерните неинвазивни тестове за изследване на фетална ДНК без никакъв риск за загуба на бременността.

В нашата болница всяка бременна пациентка се подлага и на високоспециализирана гинекологична и ултразвукова диагностика на маточна шийка за скриниране и превенция на бременността. Чрез нея има възможност за ранно сигнализиране при опасност от преждевременно раждане, прееклампсия и други рискове за загуба на плода.

Всичко изброено дава голямо спокойствие, както на самата бременна жена и двойката, така и на проследяващия лекар, че бременността протича нормално, а бебето се развива добре.


Д-р Петя Чавеева завършва Медицински университет, гр. София през 2007 г. В периода 2006-2007 г. посещава кръжок по акушерство и гинекология, воден от доц. Атанас Щерев и остава да се обучава и работи в екипа на лекарите от САГБАЛ “Д-р Щерев”. През 2008 г., след спечелен конкурс, д-р Чавеева става специализант по акушерство и гинекология в І-ва САГБАЛ “Св. София”. В момента тя съвместява специализацията си с работата като лекар-ординатор в САГБАЛ “Д-р Щерев”.

От 2010 – 2013 г. д-р П. Чавеева преминава специализация под ръководството на проф. Кипрос Николаидес по фетална медицина и фетална ендоскопска хирургия към King`s College Hospital, Лондон Великобритаия. Придобива диплома по фетална медицина през октомври 2012 г. с компетентност в следните направления: първи триместър скрининг тест за бройни хромозомни аномалии, фетална морфология през втори триместър, проследяване на рискови бременности - едноплодна и многоплодна, Доплер оценка на феталното състояние и изследване за цервикална недостатъчност. Придобива и сертификат за компетентност по фетална ехокардиография от проф. Линдзи Алън.

Д-р Петя Чавеева е и обучен специалист по инвазивни диагностични процедури хорионбиопсия и амниоцентеза. Последната година от обучението й преминава във високоспециализираната ендоскопска фетална хирургия – лазерна коагулация на кръвоносни анастомози при усложнена монохориална плацентация и миниинвазивна фетоскопия.