Д-р Петя Чавеева, специалист по фетална медицина, Медицински комплекс „Д-р Щерев”
Д-р Чавеева завършва Медицински университет, гр. София през 2007 г. В периода 2006-2007 г. посещава кръжок по АГ, воден от доц. А. Щерев и решава да остане да се обучава и работи в екипа на лекарите от САГБАЛ "Д-р Щерев". През 2008 г., след  спечелен конкурс, д-р П. Чавеева става специализант по АГ в І-ва САГБАЛ "Св. София". В момента тя съвместява специализацията си с работата като лекар-ординатор в САГБАЛ "Д-р Щерев".
От 2010 г. до 2013 г. д-р Чавеева преминава интензивен курс на обучение под ръководството на проф. Кипрос Николаидес в King’s College Hospital, Лондон, в следните направления: скрининг тест за Синдром на Даун през първия триместър от бременността, фетална морфология между 19-23 гестационна седмица, фетална ехокардиография с легализиран сертификат от професор Линдзи Алън, проследяване на рискова бременност и даване на оценка за начина и времето на родоразрешение въз основа на редица параметри.
Д-р Чавеева е и един обучен специалист по инвазивни диагностични процедури по време на бременността – биопсия на хорионални въси (при рискови пациенти със Синдром на Даун или други хромозомни аномалии), амниоцентеза. Тя е и първият български лекар, преминал обучение по микроинвазивна фетална хирургия с лазер. - Д-р Чавеева, в какво се изразява добрата пренатална грижа при бременната жена?

Надлежното проследяване при специалисти, разполагащи с необходимото модерно оборудване, е ключово за безпроблемното протичане на всяка една бременност и раждането на здраво и доносено бебе. Бременността е един от най-прекрасните периоди от живота на една жена, но той изисква повишено внимание и специализирана грижа за здравето й и носеното от нея дете. Целите пред надлежното проследяване са свързани със запазване на бременността, грижа за здравето на майката и плода, навременно диагностициране на аномалии и предотвратяване на усложнения, свързани с бременността и раждането. Ние в Медицински комплекс „Д-р Щерев” предлагаме разнообразни опции за абонаментно проследяване, които предлагат удобство и включват различни по обем и обхват медицински грижи и изследвания, необходими по време на бременността.
Така например отскоро извършваме първи триместър скрининг тест за хромозомни аномалии, най-чувствителният тест за определяне на риска на плода за тризомия 21 (Даун синдром ), тризомия 18 (Едуардс синдром ), тризомия 13 (Патау синдром ), както при едноплодна, така и при двуплодна бременност.


 - Какво всъщност е тризомия 21, 18 или 13?

Човешкият индивид има 23 вида двойки хромозоми, следователно с общ брой 46 хромозоми. При тризомия има три вместо две хромозоми на определено място (21, 18, 13). Най-често срещаната тризомия е 21 - Даун синдром.
Тризомия 21 е с честота 1 на 700 раждания и рискът се увеличава с увеличаване на майчината възраст. Характеризира се с интелектуален дефицит, структурни дефекти като сърдечни аномалии и специфичен външен вид. Очакваната продължителност на живот е двойно по-малка от тази на здравата популация.
Тризомия 13 и 18 се срещат 1 : 7000 раждания и рискът се увеличава с увеличаване на майчината възраст. Характеризират се със силно изразен интелектуален дефицит и структурни дефекти. Обикновено плодове с тризомия 18/13 загиват по време на вътреутробния живот и/или скоро след раждане, рядко доживяват до една година.


 - Каква е ролята на феталната медицина за доброто проследяване на бременността?

През изминалата година Медицински комплекс „Д-р Щерев” насочи сериозно внимание и инвестиции към развитието на модерен сектор по пренатална медицина. В него прилагаме възможностите на съвременната медицина за качествен пренатален скрининг и специализирани изследвания на плода. В сектора се извършва собствен биохимичен скиринг, който включва ултразвуков преглед заедно с кръвна биохимична проба за установяване на риск за хромозомни аномалии (синдром на Даун, тризомия 21, Патау и др.) В рамките на 24 часа пациентката извършва високоспециализирано ултразвуково изследване и получава резултати от кръвната биохимична проба за комбиниран риск, които се консултират лично от специалист по фетална медицина. Допълнително извършваме високоспециализирани ултразвукови изследвания за фетална морфология 3D/4D, фетална ехокардиография (изследване на сърцето на плода) и други, които дават детайлна информация за нормалното развитие на органите на бебето. При високорискови пациентки за раждане на дете с аномалии се извършват както инвазивни изследвания като хорионбиопсия и амниоцентеза, така и модерните неинвазивни тестове за изследване на фетална ДНК без риск за загуба на бременността. Всичко изброено дава голямо спокойствие, както на самата бременна жена и двойката, така и на проследяващия лекар, че бременността протича нормално, а бебето се развива добре.


 - Колко прегледа при специалист по фетална медицина трябва да направи една жена по време на бременността си?

На всяка бременна жена при нас, освен надлежната женска консултация с проследяващия я акушер-гинеколог, се препоръчва и извършването на детайлен скрининг и консултация със специалист по фетална медицина.

NEWS_MORE_BOXКато специалисти по фетална медицина ние препоръчваме първия преглед на бременната в периода 11-13 гестационна седмица (г. с.), когато се прави първи триместър скрининг тест за хромозомни аномалии,. Важността на скрининговата ни програма е да получим важна информация за нормалното развитие на плода и самата бременност още в самото й начало. Това е моментът, в който определяме коя бременност е с висок риск от хромозомни аномалии у развиващото се бебе. Освен това чрез извършваната от нас високоспециализирана гинекологична и ултразвукова диагностика на маточна шийка ние имаме възможност за скриниране и превенция на бременността. Чрез нея можем да направим ранно сигнализиране при опасност от преждевременно раждане. Прегледът в 11-13 г. с. ни дава възможност да предоставим на бременната и на проследяващия я лекар детайлна информация от анеуплоидния скрининг, както и данни за структурни дефекти на развиващото се бебе и цялостен риск от неблагоприятно развитие на бременността.

Следващият препоръчителен ултразвуков преглед при специалист по фетална медицина е в периода 18-24 гестационна седмица. Това е времето, когато преглеждаме подробно развитието на плода, за да изключим всякакви структурни дефекти. Тогава се уверяваме, че сърцето, лицето, ръчичките и крачетата, както и цялата анатомия на бебето са се развили правилно. Допълнително проверяваме нормалното функциониране на плацентата и правим прогноза за възможен риск от преекпламспия или от развитие на малък за гестационната възраст плод. В случаите, които установим последното, правим препоръка за родоразрешение и прогноза за дългосрочните шансове за правилно неврологично развитие на бебето.  

Последният ултразвуков преглед при специалист по фетална медицина е в 32 гестационна седмица, когато оценяваме доброто общо състояние на плода в края на бременността. Това се прави с доплерова ултразвукова диагностика на различните органи и системи. В този срок на бременността правим оценка как се чувства бебето в майчината утроба и установяваме, ако има някакви усложнения, които да изискват повишено внимание от проследяващия лекар или екипът, който ще води раждането.