Д-р Наталия Евтимова, д.м., консултант по фетална кардиология, Медицински комплекс „Д-р Щерев”

 

Д-р Евтимова е завършила медицина през 1982 г. в Медицинска академия – София и в продължение на 22 години след това работи като лекар и преподавател в Клиниката по детска кардиология на Катедрата по педиатрия към Медицинския университет в София. От 2006 до 2009 г. работи като ехокардиографист - специалист по детска и фетална ехокардиография в Детската болница на Чикагския университет в Съединените щати.

Има две специалности: по детски болести и по детска кардиология. Притежава образователна и научна степен доктор по медицина, като дисертационният й труд е в областта на вродените сърдечни малформации. Притежава Сертификат по детска ехокардиография от Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS), Сертификат по фетална ехокардиография от Американския регистър по диагностичен ултразвук в медицината (ARDMS) и Свидетелство за професионална квалификация по детска ехокардиография от Медицинския университет в София.

Специализирала е детска кардиология и фетална ехокардиография в Швеция и Великобритания, участвала е в квалификационни курсове в областта на феталната медицина във Великобритания, САЩ и Холандия.

Д-р Наталия Евтимова работи като консултант в Медицински комплекс „Д-р Щерев” от 2011 г.- Д-р Евтимова, защо e необходимо да се прави фетална ехокардиография, какъв е смисълът на това изследване?

Много от жените, които акушер-гинеколозите изпращат за преглед при мен, задават този въпрос. Отговорът е, че вродените дефекти на сърцето са най-честите аномалии на плода. Статистиката показва, че 1 от 100 бебета има сърдечно заболяване, като при половината от тези случаи става дума за сериозни увреждания на сърцето. А например болестта на Даун, от която родителите се притесняват най-много, се среща седем пъти по-рядко.


 

Акушер-гинеколозите знаят също така, че сърдечните дефекти са най-често пропусканите аномалии при ултразвуковото изследване, което правят те. Едно проучване в американския щат Калифорния през 2009 г. показва, че при ултразвуковите прегледи, извършени от акушер-гинеколози, са диагностицирани само една трета от вродените сърдечни дефекти. А когато сърцето се оценява чрез фетална ехокардиография, се диагностицират почти сто процента от сърдечните аномалии, които могат да се открият, преди бебето да се е родило. И това е така, защото при феталната ехокардиография, детайлно се изследват всички негови структури: камери, предсърдия, аорта, белодробна артерия, белодробни вени, системни вени, междукамерна преграда, междупредсърдна преграда, както и двата канала - артериалния и венозния, които съществуват във феталния живот и се затварят, след като бебето се роди. При това изследване се оценява също така функцията на сърцето и сърдечния ритъм.


А що се отнася до смисъла на това изследване, ще ви дам един пример. Преди една година при фетална ехокардиография на една пациентка, бременна в 22 седмица, се установи ускорена сърдечна дейност на плода - надкамерна тахикардия. Жената веднага бе приета в болница, където се започна медикаментозно лечение. След няколко дни ритъмът на сърцето на бебeто се нормализира и жената се прибра вкъщи, където продължи да приема лекарства за запазване на сърдечния ритъм до раждането на бебето. И то се роди живо и здраво, с нормален сърдечен ритъм.

- А ако вече е направена фетална морфология, трябва ли да се прави и фетална ехокардиография? Каква е разликата между двете изследвания?

При феталната морфология, която се извършва от акушер-гинеколог, се преглежда подробно развитието на плода, за да се изключат структурни дефекти. Прегледът на сърцето, който извършват акушер-гинеколозите, е само един от елементите на феталната морфология. И в зависимост от подготовката и опита, който имат, акушер-гинеколозите извършват един от двата вида скрининг на феталното сърце - основен и разширен. Основният скрининг се състои в изобразяване на четирите кухини на сърцето - двете камери и двете предсърдия, а при разширения скрининг към това се добавя оглед на аортата и на белодробната артерия. Оценката на сърдечните структури се извършват в проекции напречно на гръдния кош, като се използва двуразмерния метод.

Докато феталната ехокардиография е преглед, при който детският кардиолог преглежда само сърцето на плода като го оценява в девет проекции, както напречно, така и надлъжно на гръдния кош. Освен двуразмерния метод, при който се вижда анатомията на сърцето и реалното движение на сърдечните структури, при феталната ехокардиография се използват още цветно-кодиран Доплер, за да се оцени посоката и естеството на кръвния поток, пулсов Доплер, с който се оценява скороста и профила на кръвотока през различните сърдечни структури, и M-mode ехокардиография за оценка на сърдечния ритъм и функция на сърцето. Всичко това дава възможност за цялостна оценка на анатомията, кръвотока и функцията на сърцето, като особено значение има фактът, че тази оценка се извършва от детски кардиолог със специална подготовка в пренаталната кардиология. Ето защо, както вече посочих, само феталната ехокардиография позволява да се диагностицират почти сто процента от сърдечните аномалии, които могат да се открият, преди бебето да се е родило.

- Кои са случаите, при които е абсолютно задължително да се направи фетална ехокардиография?
    
Акушер-гинекологът най-добре може да прецени кога пациентката трябва да се насочи към детски кардиолог за фетална ехокардиография. Но има случаи, при които това изследване задължително трябва да се направи. Такива случаи са:

NEWS_MORE_BOX

 

  • При съмнение за сърдечен дефект след установяване на отклонение в образа на сърцето при феталната морфология, извършена от акушер-гинеколога или при невъзможност да се оцени сърдечния образ поради разположението на плода или поради наднормено тегло на бременната;
  • При нарушение на сърдечния ритъм на плода;
  • Когато при феталната морфология се установят други дефекти - бъбречни, мозъчни, белодробни, или аномалии на крайниците;
  • Когато в семействата на родителите има случаи на сърдечни аномалии или когато има предишно раждане на дете с вродено сърдечно заболяване;
  • Ако бременната има хронични заболявания като диабет, системен лупус, болести на щитовидната жлеза;
  • Ако жената в ранните срокове на бременността е приемала противоепилептични средства или антибиотици и други лекарства, които могат да доведат до увреждане на бебето.
  • Ако се регистрира увеличение или намаление на околоплодната течност;
  • При съмнение за хромозомна болест при скрининг за хромозомни дефекти.


В последните години в научната литература се появяват публикации, свързващи процедурата ин витро оплождане с по-висок риск за вродени сърдечни аномалии. Въпреки че все още няма единно становище на специалистите по този въпрос, се препоръчва на бременните, заченали след процедура ин витро оплождане да се направи и фетална ехокардиография.

- В кой месец от бременността се прави феталната ехокардиография?
    
Оптималният срок за феталната ехокардиография е 18-22-ра гестационна седмица. В този срок сърцето на плода е достатъчно голямо, за да се оценят структурите му. От друга страна, ако феталната ехокардиография открие аномалия, която налага допълнителни изследвания, например амниоцентеза за изключване на хромозомна болест, този срок на бременността е подходящ за извършването на това изследване. Разбира се, феталната ехокардиография може да се извърши по всяко време и след този период, но след 34-36 седмица е по-сложно да се получи качествен образ на сърцето. В определени случаи фетална ехокардиография може да се извърши и преди 18-та гестационна седмица.

Времето, необходимо за процедурата, е около 30-45 минути и не е необходима някаква специална подготовка на жената.

- Да предположим, че се открие сърдечно заболяване при фетуса. Какво се прави след това?
    
Зависи от вида и тежестта на заболяването. Макар и рядко, някои от сърдечните дефекти са много тежки и не подлежат на хирургическо лечение след раждането. В такива случаи родителите могат да изберат бременността да се прекъсне по медицински показания. Има и тежки сърдечни дефекти, при които сърдечната операция трябва да се извърши в първите дни след раждането, в противен случай детето ще загине. Това е свързано и със започване на специално медикаментозно лечение още в родилния дом, за да се поддържа животът на бебето до операцията. В тези случаи детето трябва да се роди в София - в лечебно заведение, където имат опит с такива заболявания. Затова е много важно още преди раждането да се знае какво е сърдечното заболяване на плода и да се планира лечението след раждането.

Има и други случаи, при които сърцето на плода няма структурни дефекти, но се установява нарушение на сърдечния ритъм, например пристъпно ускоряване на сърдечната честота, което може да доведе до сърдечна недостатъчност и загиване на бебето вътреутробно. Това заболяване се лекува с медикаменти, които се приемат от майката. През плацентата лекарствата достигат до плода и нормализират сърдечната честота, така че бебето да се роди в срок.

Понякога по време на феталната ехокардиография се установяват малки дефекти, които не са проблем за детето след раждането. Въпреки това много важно е родителите да знаят за това. Преди месец ми се обади моя пациентка, която беше забременяла след ин витро оплождане. При феталната ехокардиография бях установила малък дефект на междукамерната преграда на плода. Бяхме дискутирали тази находка и тя знаеше какво да очаква след раждането. И тя ми каза следното: “Няколко дни след раждането педиатърът установи, че бебето има сърдечен шум. Ако аз не знаех предварително от прегледа при Вас, че моето бебе ще има сърдечен дефект, щях много да се уплаша. Така че когато направиха ехокардиография на моето бебе и потвърдиха това, което вече ми бяхте казали, спокойно приех този факт. Знаех от Вашите обяснения, че това е малък дефект, който няма да пречи на нормалния живот на детето. Преди да дойда при вас за феталната ехокардиография, аз се колебаех дали е необходимо да правя това изследване. След това, което ми се случи обаче, обяснявам на всички мои приятелки колко е важно да се направи фетална ехокардиография и да се прегледа сърцето на бебето от детски кардиолог, преди още то да се е родило.”