Д-р Мария Юнакова е акушер-гинеколог, специалист по репродуктивна медицина и проследяване на бременността. Д-р Юнакова завършва медицина и специализация по акушерство и гинекология в Медицински университет, град София. Стартира своята професионална реализация в Университетска АГ болница „Майчин дом”, София. 

Още от началото на своята кариера като лекар, д-р Юнакова се обучава и работи в областта на асистираните репродуктивни техники под ръководството на проф. Атанас Щерев. През 2007 г. специализира в Клиниката по репродуктивна медицина, Charite Hospital, Берлин. 

Д-р Юнакова е участвала в редица курсове, специализации и срещи в областта на акушерството, гинекологията и репродуктивната медицина, като лазери в гинекологията, добра клинична практика, ендоскопски методи в репродуктивната медицина. 


Д-р Юнакова е един от лекторите на предстоящия Форум бременност и детско здраве, на който ще говори за съвременното проследяване на бременността.


 - Д-р Юнакова, по какво се различава проследяването на бременността днес от практиката преди двайсетина година например? Кое е различното, кое новото?

 

Изключително много неща са се променили в последните двайсет години по отношение на проследяването на бременността, както в България, така и в световен мащаб. На първо място трябва да се обърне внимание, че модерният алгоритъм за проследяване изисква грижата за бъдещата майка и носеното от нея дете да се подели в партньорство между проследяващия я акушер-гинеколог и специалиста по фетална медицина. Водещата роля е на акушер-гинеколога, но в своята грижа за бременната жена той разчита изключително много на информацията от важните прегледи в трите триместъра на бременността, които трябва да се извършат от фетален специалист. Това са първи триместър скрининг тестът, феталната морфология и късната фетална морфология с доплерово изследване. В допълнение изключително са се подобрили възможности за провеждане на качествени лабораторни изследвания по време на бременността. Освен чисто клиничната лаборатория, тук трябва да включим и новите генетични тестове, които без риск за майката и плода дават информация за риск от хромозомни заболявания при бебето, когато такива изследвания се наложат. Не на последно място голямо развитие е отбелязала и ехографската апаратура, с които ние мониторираме развитието на една бременност във всички нейни етапи. Този комплекс от фактори ни позволява да полагаме възможно най-висококачествени грижи за бременната жена и нейното развиващо се бебе. 

 

 - Има ли традиции, ако можем така да кажем, в проследяването на бременността, които е добре да запазим?

 

По-скоро има традиции, които трябва да възстановим или да привнесем от европейските държави. Става въпрос за ролята на акушерките в т.нар. женска консултация при една нормално протичаща бременност. Акушер-гинеколозите и феталните специалисти имат неотменимата задача да следят основните медицински показатели на майката и развиващия плод и да участват активно при диагностицирането и терапевтирането на патология при бременността. Добре би било да върнем обаче по-активното участие на акушерките в цялостния процес на проследяването с провеждането на разширени консултации и беседи за хранителен режим, двигателен режим, хигиена, подготовка на женското тяло за нормално раждане и т.н. Това е добра западна практика и ние в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ сме стартирали програма за обучение на акушерки, за да могат те да поемат тази важна роля в един нов за България процес на колаборация между акушерката, акушер-гинеколога и специалиста по фетална медицина при надлежното проследяване на една бременност. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

 - Заложеното в програма „Майчино здравеопазване“ достатъчно ли е, за да бъдат майката и семейството спокойни за развитието на бременността?

 

Имайки предвид, че възрастта на зачеване с първо дете в България се увеличава, което повишава риска от усложнения и изисква по-внимателно проследяване на всяка една бременност, включеното в програма „Майчино здравеопазване“ не е достатъчно. Именно затова в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ сме разработили подробен алгоритъм за провеждане на женска консултация в трите триместъра на бременността, включващ всички важни прегледи при акушер-гинеколог и фетален специалист заедно с нужните изследвания по време на бременността и подготовката за раждането. 

 

 - Кое е най-важното, което трябва да имаме предвид при проследяване на бременността си? Вашият съвет.

 

Бременността може да бъде един от най-прекрасните периоди от живота на една жена, но той изисква повишено внимание и специализирана грижа за здравето на бременната и носеното от нея дете. Прецизното проследяване при квалифицирани специалисти, разполагащи с необходимото модерно ултразвуково оборудване и качествена клинична лаборатория, е ключово за безпроблемното развитие на бременността и раждането на живо и здраво дете от жива и здрава майка.

 

Д-р Мария Юнакова можете да чуете на Форум бременност и детско здраве на Puls.bg, който ще се проведе на 31 март и 1 април. В София ивент център можете да зададете въпросите си към нея. Входът е безплатен. Необходима е единствено регистрация за събитието.