Д-р Иван Диков е началник на Диагностично-консултативен блок на СБАЛАГ „Майчин дом“. Той е акушер-гинеколог с повече от 25 години клиничен и амбулаторен опит, владеещ на всички нива организацията и ръководене на доболничната и болнична помощ, диагностициране, следене и водене на нормална и високорискова бременност, оказване на акушерска помощ – преждевременно, нормално, патологично и оперативно раждане, диагностициране, консервативно и оперативно лечение на гинекологичните заболявания.
Има повече от двадесет години опит в промоцията на репродуктивното и сексуално здраве в програми и проекти на неправителствените организации.
Повече от десет години д-р Диков е бил в ръководството на Българското дружество на акушер-гинеколозите. Той е един от съоснователите на Българска асоциация по семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве, като повече от 15 години е в ръководството ѝ. Член е на – Европейската (EAGO) и Световна организации на акушер-гинеколозите (FIGO), както и почетен член на Румънско дружество на акушер-гинеколозите.
През 2010 г. получава приза на БЛС и БДАГ „Лекар акушер-гинеколог на годината“.

 

Д-р Иван Диков е един от лекторите на Форум бременност и детско здраве на Puls.bg, който се провежда днес и утре в София ивент център. Не е късно да посетите събитието безплатно и зададете своите въпроси към специалистите по теми, свързани с бременността, раждането, грижите за новороденото и бебето, детското здраве и психологията на семейството. Повече за темите и лекторите - Какви избори може да прави бъдещата майка по отношение на раждането?


Раждането в повечето случаи е нормален физиологичен процес.

 

За съжаление, никой не може да прогнозира как ще завърши една бременност и раждане. Точно тези случаи налагат както адекватно поведение отстрана на бременната и нейните близки, така на наблюдаващите в Женска ксонсултация.

 

Преценката и подготовката за безпроблемно раждане започва още от взимане на решението за забременяване. При някои жени още преди забременяване или в хода на бременността се взима решение  - най-често медицински причини - за елективно абдоминално родоразрешение-Цезаровдо сечение. В тези случаи независимо от срока на бременността  - желателно след 38 гестационна седмица -  се родоразрешава оперативно. Най-често това условие е изпълнено и дата за оперативната интервенция се взима на база общо състояние на жената  - преди, в хода на бременността и в момента, -  състояние, позиция, предлежание и размери на плода, акушерски статус, плацента, околоплодни води и не на последно място в разумните граници личното желание на бъдещите родители.

 

Когато няма такова предварително решение, в хода на проследяване на бременността, наблюдаващият екип в контактите си с пациента обсъжда не само самото протичане на бременността а и въпроси от този характер-начин на раждане, лечебно заведение, обема на възможности за личен избор с плюсовете и минусите на всичко това.

 

По принцип при всяка бременност има някаква предварителна нагласа, базирана на личен опит или мнения на роднини, познати или форуми. Точно тук е мястото на наблюдаващия екип да има непрекъснат диалог и взетото  лично решение да е на базата на компетентна осведоменост. При така създадени взаимоотношения почти винаги избора съвпада с предложения от специалиста начин.


При бременни, при които не е взето предварително решение за абдоминално раждане, окончателното изготвяне на последващ логистичен план става около 37-38 г.с. На базата на данните за майката и плода възможностите са три-изчакване на спонтанно отключване на раждане и по принцип по нормален механизъм, опит за индукция - ”предизвикване” но при наличие на съответните условия - или елективно Цезарово сечение.

 

Задачата на медицинския специалист е на базата на неговият опит и знания да предложи най-безопасния както за майката, така и за плода начин. В хода на обсъждането да се изложат всички положителни и отрицателни страни, степен на риск, последствия за майката и плода и т.н. Това нещо е задължително, защото окончателното решение се взима от пациента - в случай на непълнолетие от родителя/настойника. Както посочих при създадена добра атмосфера, доверие и контакт пациент - медицински специалист, решенията почти винаги съвпадат.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Това задължително се завежда в документацията на женската консултация и копие от него придружава пакета документи за постъпване в лечебното заведение. Когато екипа следящ бременната е различен от този поемащ раждането е необходимо тази преценка и решение в същият вид да се вземе в лечебното заведение /най-често под формата на амбулаторна консултация/. При отказ от предложеното, същият се документира в съответната документация, защото има и юридическа стойност. В случайте на преценка и решение за Цезарово сечение бъдещата майка се насочва и хоспитализира - при липса на друга причина около 10-на дни предтерминно.

 

В случайте на решение за нормално раждане, включително при преносване, трябва да са обсъдени всички моменти - кога започва раждането, кога, как и къде се постъпва и какво следва след това. Много важно е в случайте на преносеност бъдещата майка да остане до хоспитализация под ежедневно мониториране на състоянието на плода, а не да се лута между женска консулатция и болница.

 

Не е казуистика спонтанно раждане да започне и по-рано от 37-38 г.с. Тогава обстоятелствата, налагащи един или друг начин на родоразрешение, са строго специфични за всеки казус сам по себе си. Когато воденето на бременността в женската консултация е ставало по описания начин, бременната е напълно спокойна и осведомена и решението по-скоро протича като информирано съгласие. В случаите на непълнолетни пациенти важат същите правила-от родителя/настойника или при липсата им от ЛКК сформирано от дежурния екип.

 

За да има доверие в екипа, обслужващ раждането, особено важно е бъдещата майка да е наясно с необходимостта и безопасността на прилагани допълнителни методи за обезболяване и подпомагане на изгонването на плода - вакуум екстракция, акушерски щипци, разширяване на меките родови пътища, задържана плацента/части, атония/субатония и т.н. Още веднъж е необходимо да се повтори, че за нормалното протичане на раждането е необходимо предварителна осъзната осведоменост на пациента и на базата на нея да вземе, т.е. да приеме решението на екипа като най-правилно.

Когато се спазва такъв тип на консултиране категорично липсва момента на „принудително решение”, пациентът е с положително отношение към извършваните медицински дейности, а положителната нагласа е сигурен успех.

 

В хода на предоставяне на необходимия обем информираност особено значение има и системата „училище за родители” и възможността за посещение тип „отворени врати”. Това определя и избора  на болницата където пациента е убеден лично, че ще се чуства най-сигурно.

 

Всичко изложено до тук категорично потвърждава основните моменти:

 

  1. Пациентът съгласно хартата за правата му участва активно на всички нива в целия процес от решенията за бременност до дехоспитализацията си с право на окончателно собствено мнение и съгласие относно предприетите медицински действия.
  2. За да може да стане това, медицинските екипи в различните моменти, освен емпатия, трябва да предоставя необходимия - но не максималния -  обем информация относно конкретния казус. Тогава при създаденото доверие пациент-медицински специалист, решенията на бъдещата майка ще са адекватни и съвпадащи с тези на специалиста, т.е. с най-малък риск за майката и плода.
  3. Бременната е позитивно настроена, няма страх от неизвестното, когато е с убеждението, че нейното мнение е заечетено и прието. Това от своя страна гарантира висока степен на безпроблемно протичане на бременността и раждането, независимо от избрания метод за родоразрешение.
  4. Добра работа в извънболничната помощ би оказала голямо социално и материално влияние при стационарното обслужване на родилките. Значително биха намалели конфликтите пациенти/медицински специалисти, а микроклиматът в болниците би се подобрил. От друга страна, бременните ще постъпват с изяснено поведение и елемента на ненужна и скъпа спешност би се редуцирал. Не маловажен е фактът, че това ще редуцира значително тежки и травматични раждания, продължителен и скъп престой, понякога с неблагоприятен изход, което е и социален и материален проблем не само за болничната помощ.
  5. По този начин би се свалило до минимум самолечението на бременни , би се увеличил обема на пренаталната диагностика и скрининг, а това е с огромен и социален и икономически ефект. 

 

Като заключение искам да разгледам правото на избор „Цезарово сечение по желание”. Това е един въпрос, който от години е дискутабилен не само унас, но и в много други държави. Като доказателство-има и държави от ЕС, в които „Цезарово сечение по желание” не съществува. У някои лечебни заведения у нас то фигурира в болничния ценоразпис, при това със значителна цена. Проблемът е този, че в случай на усложнение или по тежък инцидент операторът застава директно под ударите на НПК, защото не е осигурил най-безопасните условия за раждането (т.е. раждане по естествен механизъм), а е предприета оперативна интервенция, която не я налагат медицински индикации. За съжаление, такива случаи достигнали съда винаги завършват с тежки последствия и за оператора, и за лечебното заведение.