Д-р Асен Пачеджиев е завършил медицина в София и е специализирал в областта на контрола на инфекциите и общественото здраве, в България, Холандия и Швейцария. През 2002 г. добива магистратура по бизнес администрация от Сити Юнивърсити, Сиатъл (САЩ). Има редица публикации, свързани с безопасността на пациентите и профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции. От 2011 г. работи активно върху темата за обществено-здравните аспекти на тъканното и в частност на стволово-клетъчното банкиране. Член е на Управителния съвет на Българската асоциация на тъканните банки (БАТБ). 
Ръководител на българския клон на най-голямата европейска тъканна банка Cryo-Save.
 
На Форум бременност и детско здраве на Puls.bg д-р Асен Пачеджиев ще говори за стволовите клетки, начините на извличане и съхранение, ползите, които биха имали децата ни от тях в бъдеще. Ето какво ни сподели той за стволовите клетки предварително...
 
- Д-р Пачеджиев, какво представляват стволовите клетки и какъв потенциал имат те?
 
Стволови клетки са биологично „млади“ предшественици на зрелите клетки в тялото. Те присъстват в повечето тъкани и способстват за тяхното непрестанно самообновяване и самоподръжка, включително за „поправянето“ на увредените от травма или дегенеративен процес места. В медицината, вече близо 50 години, хемопоетичните стволови клетки се използват за трансплантация, с цел възстановяване на костно-мозъчните функции. Това е животоспасяващ лечебен метод, при различни злокачествени заболявания на кръвта и имунната система, като левкемии, лимфоми, злокачествени анемии, някои вродени грешки в обмяната. У нас, също се извършват стволово-клетъчни трансплантации. Напоследък се търсят възможности за по-широко приложение на стволовите клетки, извън контекста на трансплантацията. Бурното развитие в областта на биомедицината доведе до разработването на т.нар. „клетъчни терапии“. Оформя се нов клон от медицината, наречен „регенеративна медицина“.  При нея, на базата на стволови клетки и чрез методите на тъканното инженерство, се цели регенериране, т.е. оздравяване на увредени тъкани и органи, различни от костния мозък и кръвта.
 
 - Кои са източниците за извличане на стволови клетки и защо раждането се явява уникална възможност за това?
 
Стволовите клетки се намират най-вече в тъканите, които подлежат на непрестанно обновяване, като костния мозък, епидермиса и кожните придатъци, стомашно-чревната лигавица. Костният мозък е традиционният източник, но най-много трансплантации сега се правят с клетъчен материал, извлечен от периферната кръв. Вече 25 години, като източник на стволови клетки за трансплантация се използва и остатъчната умбиликална кръв. Това е кръвта от пъпната връв и плацентата, която се отделя като биологичен отпадък при раждането. Досега са извършени около 36 000 трансплантации с умбиликална кръв. Умбиликалната кръв е особено ценна при алогенните трансплантации (когато донорът и реципиентът са различни индивиди), защото позволява значително по-лесно постигане на необходимата тъканна съвместимост между донор и реципиент. Голямо удобство е, че тази кръв може да бъде взета бързо, лесно и безболезнено. Освен това, тя може да бъде замразявана и съхранявана за дълъг период. Това са сериозни предимства, които позволиха, през последните 10 - 15 години да се развият т.нар. биобанки за умбиликална кръв. Те биват донорски (почиващи на алтруистичния принцип) и семейни („автоложни“), представящи дейността си, като вид „биологична застраховка“. У нас функционират една донорска и 7-8 семейни банки за умбиликална кръв, в които годишно постъпват над 2 000 проби.
NEWS_MORE_BOX
 
 
 - Какви са новостите при използването и съхранението на стволови клетки?
 
При използването на стволови клетки, новостите са свързани с резултатите от клиничните проучвания, провеждащи се към момента. В най-напреднал етап са проучванията при лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) и други форми на неврологичен дефицит при новородените. Обнадеждаващи са резултатите при лечение на захарен диабет I тип (ювенилен, диабет), аутизъм, болест на Крон, при някои сърдечно- и мозъчносъдови състояния, при лечението на хронични рани и др. От научно-медицинска гледна точка, най-голям интерес представлява удостоената с Нобелова награда за медицина и физиология (2012 г.) методика за репрограмиране на зрели клетки в стволови и обратно   -   т.нар. „индуцирани плурипотентни клетки“. 
 
Що се отнася до биобанкирането и съхранението на стволови клетки, напоследък се търсят допълнителни източници за извличане на млади клетки-предшественици, като тъканта на пъпната връв, плацентата, подкожната мастна тъкан, пулпата на млечните зъби и др. Все още обаче, реално медицинско приложение имат само хемопоетичните клетки, извлечени от традиционните 3 източника.
 
 - Как бременните и очакващите дете двойки могат да се ориентират за възможностите да дарят или да запазят стволови клетки?
 
В някои държави, акушер-гинеколозите и акушерките имат формалното задължение да предоставят на всяка бременна обективна и балансирана информация по въпроса. Донорството в обществена биобанка за  умбиликална кръв следва да бъде насърчавано при всички случаи. Бъдещите родители, проявяващи интерес към семейното банкиране е добре да си направят собствено, независимо проучване за предлаганите услуги. Дейността по биобанкиране на умбиликална кръв има лицензионен характер и може да бъде изпълнявана само от лечебни заведения (тъканни банки) с надлежно издадено рарешение за дейност от Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ). Въпреки това, съществуват регулаторни празнини, позволяващи недобросъвестен подход към потребителите. Освен формалното разрешение за дейност, от голямо значение са опитът, надеждността и репутацията на биобанката за умбиликална кръв. Важни са наличните акредитации и най-вече вида на договора, който тя предлага. Реалността показва, че комерсиалните послания, промоциите и примамките с всевъзможни ценови отстъпки, допълнителни екстри, като „застраховки“ и др., често прикриват ниско качество или слаба надеждност на същинската услуга. Договорите, които предлагат някои от биобанките са с размити отговорности и неясни клаузи. Поради това, в такива случаи бъдещите родители могат да се консултират с юрист или с представител на ИАТ.
 

Шестото издание на „Форум бременност и детско здраве“ се провежда с подкрепата на: Cryo Save, Philips Avent, Mutsy, Медицински комплекс „Д-р Щерев“, Дентална клиника „Medical Dent”, Биорегенерация, Dove Baby и Дентална клиника „Петър Дучев“

 

За Форум бременност и детско здраве тази година провеждаме и Класациите "Специалистите, на които имам доверие". В тях ще номинираме водещи специалисти и клиники в страната, които са Ви спечелили с грижи и отношение по време на проследяване на бременността и раждането на детето. Можете да гласувате в 4-те категории: за акушер-гинеколог, акушерка, неонатолог или педиатър и родилно отделение. Вашата номинация можете да подадете ТУК

 
Втората инициатива, която тече, е конкурс "Фото Puls". Участвайте в него с Ваши снимки от бременността или след раждането на детето с него. Две са категориите: "Бъдеща майка на фокус" и "Бебе на фокус". Можете да качите Вашата снимка или директно да гласувате за участник ТУК