Тенденция в нашата страна е бременността да се случва по-късно отколкото преди. Не само, че все повече са бременните над 30-годишна възраст, но и пропорцията на първа бременност след 30 години също се увеличава. 


Отложено раждане, всъщност, означава бременност при жена над 35 години. Над тази възраст майчинстовто се нарича напреднало, а след 44-годишна възраст - много напредналo. Благодарение на развитите репродуктивни технологии възрастта за раждане се удължава допълнително, при което 70-годишна жена вече е успяла да забременее и роди успешно. 


Много са причините защо жените избират да отложат раждането, като за някои от тях са безопасността, ефективността и обратимостта на контацептивните методи. Те позволяват на всяка жена да прецени дали и кога би желала да забременее. От биологични причини оптималната възраст за раждане е между 20- и 35-годишна възраст. След 35 години плодовистта намалява, а заедно с нея се увеличава и рискът от усложения по време на бременността и при раждането.


В такива случаи може да се премине към различни репородуктивни техники. Трябва да се знае, че дори ефекасността на тези техники плавно намалява след 35-годишна възраст на жената, а усложенията си остават като риск. Само някои от тези усложения биха били спонтанен аборт, хромозомни аномалии, вродени малформации, прееклапмсия, ненормално разположение на плацентата (placenta previa) и други. 


В момента около една десета от родилките са над 35 години, което е трикратно покачване на дела спрямо този преди 30 години. Съществуват много причини за тази демографска промяна, като една от тях е по-добрата образованост на жените относно техните репродуктивни възможности. Все повече жени избират кога да забременеят, използват контрацептиви и се интересуват от семейно планиране. 


Също така, финансовата стабилност и факторите, определящи стабилна върза с партньора, са сред основните причини за нарастването на средната възраст за забременяване. Репродуктивните технологии са друга причина. Те създават грешно чувства за спокойствие. Повечето жени обаче не са наясно, че те не могат напълно да компенсират естествените процеси на репродуктивното стареене. 


Право на всеки човек е да избере сам за себе си дали и кога да стане родител. С отлагането във времето започва да се увеличава рискът за някои усложения и всеки, избрал да стане родител след 35-годишна възраст, има, също така, правото да се запознае с възможностите, които медицината, може да предостави. 

 

NEWS_MORE_BOX


Отлагането на раждането във времето се асоциира с увеличен риск за безплодие, заболяване на бъдещата майка и усложнения по време на бременността и раждането. Основната промяна с възрастта, която е свързана със зачеването, е намаляването на плодовитостта. 


Плодовитостта се дефинира като възможността жената да забременее по време на един месечен цикъл. От 20 до към 35-тата година това число е около 25%, като около 35-тата годишинина плодовитостта рязко намалява на 15%. Намалената плодовитост се забелязва от самите жени през 37-мата година. 


Забременяването обаче не означава задължително и раждане, защото с възрастта се увеличава честотата на хромозомни аномалии, които не са съвместими с живота. Възможно е бременността да не се развие напълно.


Причината за неуспешната бременност е намаленото количество и качество на ооцитите (клетките-предшественици на яйцеклетките при жената). Всяка жена има свой яйчников резерв, които в началото на пубертета възлиза на около 250 000 клекти. Този резерв бързо намалява с възрастта и достига до едва 1000 ооцити при навлизането в менопаузата. 


Освен броя, намалява също и качеството на останалите клетки. С времето настъпват промени в генетичния материал на клетки. Най-честите промени са хромозомните аномалии, като повечето от тях не са съвместими с живота. С възрастта се стига до граница на качеството на генетичния материал, под която бременност не би могла да се осъществи дори и да са налични ооцити. 


Жените във втората половина на 30-те, също така, е по-вероятно да имат придружаващи състояния като миома, полипи или да лекуват патологични състояния като високо кръвно. Всички тези състояния допълнително утежняват възможността за нормално протичане на бременността и раждането. 

 

Към продължението