Групата на бременните жени винаги е била и ще бъде акцент на внимание във всяко общество. Това е така главно поради голямата важност на износването и раждането на здрави деца. Не по-маловажен е въпросът със специалните потребности на жените в този период. Добре известно е, че настъпват много физически и метаболитни промени в тялото, подлагащи го нерядко на известна доза риск.

 

Между 4 и 5 процента от бременните страдат в една или друга степен от проблеми на сърдечносъдовата система. Това могат да бъдат проблеми, датиращи много преди бременността, но които да се обострят през тези девет месеца и да създадат пробеми в износването и раждането на плода. В друга голяма група жени самата бременност, със своите утежняващи организма особености, създава благоприятни условия за възникване на кардиологично заболяване.


 


Бременност и баланс на течностите

 

Бременността се отразява сериозно на сърдечносъдовата система. От една страна настъпва преразпределение на течности, насочващо ги към зоната на плода. Това, особено през първите месеци, води до спад на артериалното налягане, риск от хипотония и колаптични състояния. Бременните са предразположени към прималяване, „причерняване“ пред очите и по-голяма нужда от престой в седнало или легнало положение.

 

Специфичното преразпределение на кръвта при бремените създава и още един риск. Възниква проблем с нормалната и качествена хидратация на тъканите, която е особено важна в този период. Бременните са склонни към дехидратация, което още повече задълбочава риска от хипотония. Трябва да се противостои на този процес с обилно приемане на течнoсти, особено в летните периоди. Тялото не бива да се излага на ярко слънце, а главата е хубаво да бъде с шапка.

 

От друга страна към края на бременността се развива склонност за задържане на течности. В пъти се увеличава обемът циркулираща кръв. Това може да се яви утежняващ фактор за помпената дейност на сърцето. Настъпва преразпределение и в нормалните стойности на електролитите. Всичко това многократно увеличава риска от покачване на артериалното налягане. Може да се отключи или влоши вече съществуваща артериална хипертония. Не винаги тя изчезва след раждането.

 

Лекарите препоръчват внимателен баланс между приеманите течности и солените храни. Въпреки някои хранителни предпочитания в този период със залитане към киселото и соленото, бременните трябва да ги ограничат до минумум на своята трапеза. Последният триместър е много рисков за поява на отоци, задържане на изливи и критични стойности на артериалното налягане. Това може да бъде причина за предсрочно родоразрешение, както и още по-тежки усложнения.


Бременността като механичен проблем за сърдечносъдовата система

 

Установена е връзка между покачването на килограми и увеличаването на пулса. Задържането на течности увеличава и минутния сърдечен обем на сърцето. Това неимоверно се отразява на сърдечния дебит и нерядко води до неговото пренатоварване. Плодът, заедно с околоплодните води, особено в последните месеци на бременността, представляват сериозен фактор в организма на бременната жена. Мястото им в коремната кухина граничи с жизнено важни органи.

 

При напреднала бременност се намалява възможността за движение на диафрагмата нагоре и надолу при дишане. Обемът място за сърцето също намалява и това ограничава способността му за пълно контрахиране и отпускане. Главните съдове на кръвоток - аорта и вени на ниво коремна и гръдна кухина може да бъдат притиснати и съответно да се забави кръвотока. Това се случва особено в легнало положение на бременната.

NEWS_MORE_BOX

 

Всичко описано може да прояви неподозирани до момента сърдечни пороци или да влоши известни такива. Бременността се явява пусков механизъм за тях, защото вкарва женския организъм в екстремни условия, които обикновено не се осъзнават от хората поради добрите адаптационни възможности на тялото. Периодът на бременността е рисков и за възникване на автоимунни процеси, които да ангажират и сърдечносъдовата система.

 

Бременността и раждането на едно дете, разбира се, са най-съкровенните и мечтани моменти във всяко семейство. Това в никакъв случай не бива да се помрачава от излишни страхове и тревоги. Изисква се единствено спазване на основните препоръки към хранителния и битов режим на бременните особено в периода на топлите месеци. А онези със завишени рискови фактори, трябва да проследяват бременността си под зоркия поглед на специалист.