Жените с епилепсия имат повече симптоми на депресия и тревожност по време на бременност и след раждането, показва ново проучване, публикувано в онлайн изданието на Neurology.

 

Не е установено дали бременните жени с епилепсия са по-склонни да имат епизоди на тежка депресия.


 

Въпреки това, тези резултати подчертават значението на редовния скрининг на бременните жени с епилепсия за всякакви признаци на депресия или тревожност и осигуряването на ефективно лечение.

 

В проучването са участвали 331 бременни жени с епилепсия, 102 бременни жени без епилепсия и 102 жени с епилепсия, които не са били бременни в периода на проучването.

 

Бременните жени са имали проучвателни посещения по време на всеки триместър, около момента на раждането и на всеки три месеца до девет месеца след раждането.

 

Жените, които не са били бременни, са имали посещения в сходни времеви диапазони.

 

При всяко посещение участничките са били изследвани за депресия, тревожност и други психиатрични разстройства.

 

Не е била установена разлика между групите в епизодите на по-тежка депресия.

 

Въпреки това, бременните жени с епилепсия са по-склонни да имат симптоми на депресия по време на бременност, отколкото жените с епилепсия, които не са били бременни през същия период от време.

 

След раждането те са по-склонни да имат симптоми на депресия, отколкото двете други групи.

 

По време на бременност жените с епилепсия са имали среден резултат от 7 точки при тест за симптоми на депресия, в сравнение с 6 точки за бременни жени без епилепсия и 5 точки за небременни жени с епилепсия.

 

Резултати от 10 или повече показват леко разстройство на настроението.

 

Симптомите на тревожност са били по-изразени при бременните жени с епилепсия по време на бременност, отколкото в която и да е от другите групи.

 

След раждането те са били по-изразени, отколкото при бременните без епилепсия.

 

По време на бременност жените с епилепсия са имали среден резултат от 6 точки при тест за симптоми на тревожност, в сравнение с 5 точки за двете други групи.

 

Резултати от 8 или повече показват лека тревожност.

 

Докато проучването не е установило по-висок процент на тежка депресия сред бременни жени с епилепсия, изследователите са идентифицирали фактори, свързани с тежка депресия.

 

Жените, които са имали повече от един припадък през последните три месеца, приемали са повече от едно лекарство срещу епилепсия, имали са непланирана бременност или са имали анамнеза за разстройства на настроението, са били по-склонни да имат голям депресивен епизод по време на бременност или след раждане.

 

Депресията често не се разпознава при пациенти с епилепсия, но знаем, че ефективното лечение и контрол на депресията може да подобри качеството на живот на пациентите и общите им резултати от лечението на епилепсия, така че жените с епилепсия трябва да бъдат наблюдавани внимателно по време на бременност и да бъдат консултирани и проследявани, когато обмислят планиране бременност, поясняват учените.

 

Въпреки че проучването е голямо, не са били проследени достатъчно жени, за да може да се оцени напълно въздействието на отделните лекарства срещу епилепсия върху симптомите на депресия и тревожност

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2022-08-pregnant-women-epilepsy-depression-anxiety.html

https://dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000200958

https://n.neurology.org/content/early/2022/08/17/WNL.0000000000200958