Нова публикация в американското списание “Ваксини” разглежда темата за ваксинация на бременни жени срещу COVID-19 и дали потенциалните рискове оправдават ползата от тяхното приложение.

 

В днешно време бременни жени са ваксинирани срещу редица заболявания като тетанус, жълта треска, коклюш и грип, с цел да се намали разпространението и да се предотвратят редица усложнения. Въпреки това ваксината срещу COVID-19 към момента не се предлага активно на бременни жени, заради липсата на клинични проучвания, които проследяват влиянието върху плода и майката.


 

По време на бременност жените се причисляват към високорискова категория за усложнения от COVID-19 и последваща хоспитализация, заради физиологичните промени, които се наблюдават в техния организъм.

 

Най-честите усложния, които се наблюдават по време на заболяването, са преждевременно раждане и мъртвородени деца, последвани с прееклампсия при майката. В следствие на заболяването се наблюдава и повишаване на ражданията с Цезарово сечение.

 

Родените от майки заразени с COVID-19 бебета се нуждаят от по-продължително наблюдение в лечебно заведение, тъй като се наблюдава 2,5% повишение в риска от неонатална смърт и 1,5% повишен риск за жълтеница, са заключениято от проучването.

 

Връзката между усложненията по време на бременноста и COVID-19 и дали те не се получават вседствие на самите сърдечносъдови промени все още се изследва. Уврежданията на сърцето и артериалните съдове могат да доведат до недобра перфузия при плода и плацентарни нарушения, които обясняват забавянето в развитието му.

 

В плацентата се наблюдават ниски нива на ангиотензин-конвертиращ ензим 2 (ACE2), необходим за навлизането на коронавирусите в клетките, което намалява вероятността за директното действие на вируса върху плода.

 

Според повечето изследвания, направени до момента - вертикалното предаване (от майката към плода) на вируса е малко вероятно, както и преминаването на вируса в кърмата.

 

Проучвания за иРНК-ваксина срещу COVID-19 показват наличието на силен имунен отговор - хуморален и клетъчен, по време на бременност и кърмене, сравним с този при небременни жени. Вследствие на ваксинация се наблюдава по-силен отговор от този получен при естествената инфекция.

 

При новородени на ваксинирани майки се наблюдава наличие на титри на антитела срещу вируса, които най-често са получени след кърмене. В кръвта на майката тези титри са поне двойно повече от тези при бебето.

 

Рисковете за майката и плода след заразяване с вируса са високи, а наличните до момента данни предполагат, че ваксините с иРНК, които се използват сега, са безопасни и имуногенни по време на бременност, са заключенията от проучването.

 

Източници:

https://www.news-medical.net/news/20210902/Should-pregnant-women-be-vaccinated-against-COVID-19.aspx

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/9/970/htm