Въпреки че бременността е състояние, в което жените най-често изпитват позитивни емоции, при някои от тях това не е така. Случаите на депресия сред бременни не са рядкост.

 

Диагностиката на това психично състояние е важно и поради тази причина е направено ново проучване, включващо учени от Института Ван Андел и Pine Rest Christian Mental Health Services, разкриващо признаци на възпаление на кръвта, които могат надеждно да предвидят и идентифицират тежка депресия по време на бременност.


 

Екипът успява да открие 15 биомаркера в кръвта, които могат да предскажат дали една жена ще изпита значителни депресивни симптоми. Точността е 83%.

 

Почти една на всеки пет нови майки изпитва тежка депресия по време на или след своята бременност, а около 14% от тях имат суицидни мисли.

 

Известно е, че възпалителните процеси обикновено водят до влошаване на симптомите на депресия или до нейната поява.

 

Заради големите промени, случващи се в организма на една жена по време на бремеността и най-вече тези на имунната ѝ система, се предполага, че именно възпалителните процеси биха могли да имат особено важна роля в развитието на депресия през този и през следродилния период.

 

В излседването са включени 114 бременни жени доброволци от клиниките по акушерство и гинекология на Spectrum Health.

 

Учените са направили изследване на кръвта на участничките, след което на всеки триместър те са преминавали през клинични оценки за депресивни симптоми. Оценяването на тяхното психично състояние е продължило и след раждането.

 

От получените резултати се забелязва, че цитокините и някои метаболити на триптофана могат да предвидят появата на депресия по време на бременност.

 

Тези вещества могат да бъдат използвани като клинични маркери, с помощта на които да се определя рискът от появата на психичното състояние по време на бременността и след нея.

 

Следващите стъпки, които ще предприемат учените е анализ на допълнителен набор от проби и информация, чрез които да определят граничните стойности на риска от депресия.

 

Проучването е публикувано на 26 януари 2022 година в сп. Translational Psychiatry. До момента подобно изследване не бе извършвано.

 

Направеното откритие значително ще помогне на клиницистите да откриват и идентифицират жените с по-висок риск от развитие на депресия. По този начин по време на проследяването на бременността, терапията на пациентките ще бъде навременно и адекватно регулирана.

 

Източници:

https://www.nature.com/articles/s41398-022-01801-8