Здравословната бременност зависи от успешната връзка на физиологията на жената с тази на нейния плод чрез плацентата. Плацентарните хормони възникват от синцитиотрофобласта и в комбинация с цитокини и растежни фактори, променят различни физиологични системи на майката като средство за поддържане на бременност.

 

Биохимичният скрининг е от особено значение. Тестът за бременност е първият биохимичен скрининг, който се извършва.


 

Тестът за бременност измерва нивата на хормона човешки хорионгонадотропин, който е биохимичен маркер, показващ бременност. Има много други видове биохимичен скрининг, които могат да се използват за откриване на аномалии по време на бременността.

 

Тези скрининг тестове са важен инструмент за диагностициране на определени състояния на майката, обикновено са бързи и неинвазивни, но предоставят богата информация.

 

По време на бременност тялото на всяка жена претърпява големи промени във физически, хормонален и биохимичен план. Биохимичните маркери могат да откриват определени аномалии в майката, плацентата и плода.

 

Има различни скринингови методи за откриване на тези маркери. Пренатален биохимичен скрининг се извършва с помощта на проба от кръвта на бременната и ултразвуково изследване на плода.

 

И така, какво е биохимичен скрининг? Какво може да ви каже? И кога трябва да направите този вид пренатален скрининг?

Има много различни инструменти за скрининг, които да помогнат за оценка на риска за потенциални нарушения на бременността.

 

По време на ултразвуковото изследване специалистът наблюдава количеството течност зад вратлето на бебето, нухалната гънка на назалната кост, изследва дясната сърдечна клапа и малък съд в черния дроб (дуктус венозус).

 

Ултразвуковото изследване и тестът за хромозомни аномалии в първия триместър могат да открият отклонение при 90-95% от бебетата с тризомия 21, 18 и 13. Тестът дава информация за риска от хромозомни аномалии, както и открива големи анатомични дефекти в плода.

 

Синдромът на Даун (тризомия 21) е хромозомно състояние, което засяга развитието на плода. При скрининг за синдром на Даун, скрининг тест за първи триместър търси маркери, включително свободен бета човешки хорионгонадотропин, свързан с бременността плазмен протеин-A, алфа-фетопротеин и плацентарен растежен фактор.

 

Прееклампсия с ранно начало е потенциално опасно състояние при майката, включващо високо артериално налягане. Скрининг тест за прееклампсия през първия триместър може да измери наличието на биологични маркери в кръвта на майката, включително плазмен протеин А, свързан с бременността, алфа фетопротеин и плацентарен растежен фактор. 

 

Когато се открият на определени нива, тези маркери могат да показват по-висок риск от ранна прееклампсия.

 

Дефектите на невралната тръба са състояния, които засягат гръбнака на плода, като спина бифида. Алфа-фетопротеинът на майчиния серум и алфа-фетопротеинът на околоплодната течност са биохимичните маркери, използвани за откриване на риск от дефекти на невралната тръба.

 

Скрининг тест в първи триместър трябва да се проведе при всички бременни в 11-13 г.с. от бременността както при едноплодна, така и при двуплодна бременност.

 

Референции:

Graham, L. (2007). ACOG Releases Guidelines on Screening for Fetal Chromosomal Abnormalities. American Family Physician