Разработен е безопасен метод за определяне пола на ембриона в първите седмици на бременността от екип учени от Университета на Амстердам с ръководител д-р Питър Шефер, съобщава MSNBC. Изследването ще бъде публикувано в януарския брой на сп. "Obstetrics and Gynecology".

В периода 2003-2009 г. в изследването са включени 189 бременни. Тестът става готов за 2-4 дни. В края на изследването се оказва, че във всички случаи резултатите от тестовете са верни.

Полът на детето се определя чрез изследване на кръв от бащата и бременната в петата гестационна седмица.  Медиците извеждат ДНК от кръвта на бременната и след това я анализират за наличието на гени на Y-хромозомата: SRY, който отговаря за развитието на тестисите и  DYS-14, който също има принос за формирането на мъжки пол.

За установяване на женски пол на плода екипът разработва технология за отделяне от кръвта на бременната на фрагменти от ДНК, специфични за бащата. В случай, че се установи такъв фрагмент при положение, че липсват участъци на Y-хромозомата, ембрионът е с женски пол.

Според д-р Шефер новият метод дава  резултат в по-ранна бременност и е по-добър вариант за определяне на пола в сравнение с амниоцентезата, която е травматична. По-ранното определяне на пола е от полза в случаи на наследствена патология, свързана с пола.