Билирубинемията - повишеното количество билирубин в кръвта се проявява като жълтеница. Около 60% от родените на термин и 80% от преждевременно родените деца развиват жълтеница. Тя може да бъде физиологична, но може и да е симптом на редица вродени и придобити заболявания в неонаталния период (хемолитична болест на новороденото, метаболитна ацидоза, метаболитни или морфологични дефекти на еритроцитите, кефалхематоми, сепсис, пилорна или дуоденална стеноза, ендокринни нарушения, деца на майки диабетички, сърдечна недостатъчност, наследствени генетични заболявания и др).


Най-често става въпрос за неконюгирана хипербилирубинемия (неконюгиран е билирубинът, който се свързва с албумин – по този начин става пренасянето му в организма).


Физиологичната жълтеница е най-честата форма на жълтеница, причинена от неконюгирана билирубинемия в първите няколко дни на живота при здрави новородени деца. Може да се дължи на физиологично скъсения живот и разрушаването на еритроцитите на плода или  на ограничените способности от страна на черния дроб за конюгиране на билирубина (ензимна незрялост на черния дроб при прематурни деца). Жълтеницата се появява след първото денонощие и се усилва постепенно при добро общо състояние на новороденото. Изпражненията са добре оцветени, урината е светла, липсват анемия и хепатоспленомегалия (уголемяване на черноя дроб и слезката). Избледняването и нормализирнето на билирубина става не по-късно от края на първата седмица при доносените и третата седмица при недоносените новородени. Лечение не се налага. При преценка на неонатолозите може да се приложи фототерапия – облъчване със синя светлина. Принципът на действие е фотоокисление – превръщане на билирубина, отложен в кожата и повърхностните слоеве на подкожната мастна тъкан във водноразтворим фотобилирубин, който не е токсичен и се екскретира чрез жлъчката.Бебето може да е с леко намален мускулен тонус, да спи повече от необходимото, да отказва хранене или мързеливо да суче. Тези неща не трябва да ви притесняват и ще отминат заедно с избледняването на кожата. Спазвайте съветите на акушерките и детските лекари относно хигиената,  интервалът и честотата на храненията, нищо че често ще ви се налага да събуждате бебето и да го карате да ви обърне внимание.


Може ли да се получи жълтеницата от майчина кърма?

Да - дължи се на повишеното количество прегнадиол и ненаситени мастни киселини в майчиното мляко, които понижават активността на ензимите участващи в метаболизма на билирубина. Протича подобно на физиологичната жълтеница, но началото е по-късно – обикновено в края на първата седмица и трае няколко седмици, дори месеци. Прекъсване на кърменето се препоръчва за 2-3 дни, след което отново може да продължи.

 

  • Предпоставка за появата на хемолитична болест на новороденото е наличието на кръвногрупова несъвместимост по някои от еритроцитните антигени между плода и майката. Клинично значение най-често  има несъвместимостта по отношение на Rhesus (Rh) или ABO кръвногруповите системи. Условия за възникване на Rh –изоимунизация са:
    • майка Rh (-) отрицателна  и плод  Rh (+) положителен
    • навлизане на достатъчно количество фетални еритроцити в майчиното кръвообръщение и способност на майката да продуцира съответните антитела.

 

Поведение и профилактика

Първото изследване за антитела при неимунизирани Rh-отрицателни бременни се прави в 28-ма г.с. Ако резултатът е отрицателен, тестването се повтаря отново в 36 г.с. При повторен отрицателен резултат не се налага повече изследване с оглед имунизиране на бремменната. Изследването на рискови пациентки трябва да започне още през първия триместър с проследяване на титъра на антителата (на всеки 4 седмици). При положителен Coombs при първото или второто изследване пациентката се третира като изоимунизирана.


За профилактика се прилага специфичен анти – D имуноглобулин (мускулна инжекция) на майка, която е Rh (-) отрицателна, има отрицателен индиректен Coombs тест и е родила  Rh (+) положителен плод, най-късно до 72 часа след раждането. Веднъж приложен, препаратът оказва действието си само през настоящата бременност и раждане. При следваща бременност на резус (-) жена и раждане на резус (+) плод е необходима нова профилактика.


Лечение на плода:

 

  • Наблюдение и родоразрешение - в зависимост от това колко е напреднала бременността (при достигане на белодробна зрялост на плода, или ако се налага по-рано, след профилактика с кортикостероидна терапия)
  • Вътрематочни фетални трансфузии.

Фототерапията и обемното преливане са основните методи за лечение на новороденото, нужни са и рехидратация, корекция на хипогликемията, хипопротеинемията, електролитния дисбаланс, алкално-киселинното равновесие и калорийният прием.