Обезболяването при родоразрешение чрез цезарово сечение може да се извърши по два начина:

  • обща анестезия,
  • спинална, епидурална или комбинирана спинална-епидурална анестезия.


Обща анестезия
Обща анестезия се провежда при повечето по-големи хирургични операции, при което пациентът с помощта на медикаменти се въвежда в безсъзнателно състояние за определен период от време.
При раждане чрез цезарово сечение обща анестезия се прилага при наличието на противопоказания за извършване на спинална или епидурална анастезия или при особен и спешен случай.
Анестетикът се въвежда чрез венозен достъп, чрез абокат поставен на ръката.
След това се поставя тънка тръбичка през устата в трахеята, която свързва белия дроб на жената с апарат за изкуствено дишане. Това се нарича ендотрахеална интубация.
 


При обща анестезия се наблюдават някои усложнения като:


  • затруднение и невъзможност за осъществяване на ендотрахеална интубация (въвеждане на тръбичката в трахеята);
  • риск от попадане на стомашно съдържимо в белия дроб, което носи сериозни последици. Това са и причините преди операция да се изисква от пациента 12 и повече часа да не се приемат храна и течности.
  • При обща анестезия е възможно количество от упойващото вещество да достигне плода и да предизвика у него сънно състояние. Това води до временно спиране на дишането.Спинална, епидурална или комбинирана анестезия
При прилагането на спиналната анестезия упойващият медикамент повлиява на организма за 5 минути, при епидурална са необходими между 10 и 20 минути. За разлика от прилагането на тези методи при обезболено раждане по естествен път, при цезарово сечение се използват по-концентрирани разтвори на медикаментите.
Както спиналната, така и епидуралната анестезия са вид местни упойки, т.е.  извършва обезболяване само на част от тялото, в случая от гърдите надолу.
Положителната им страна е, че родилката е в съзнание и става свидетел на първата глътка въздух на детето си.Епидурална аналгезия
При епидурална анестезия се извършва пункция със специална игла между два прешлена в областта на кръста. Тази лумбална пункция не е свързана с изпитване на болка, тъй като преди нея се поставя местна упойка на кожата и подкожната тъкан.
При процедурата се изсиква пълно съдействие от страна на родилката. Важно е тя да следва указанията за заемане на необходимата поза, за което медицинският екип я подкрепя физически и морално. При пункцията жената трябва да запази спокойствие и да не извършва никакви движения, тъй като процедурата изисква висока прецизност на изпълнение от страна на анестезиолога.
След като лекарят достигне епидуралното пространство, през иглата се въвежда тънък катетър, през които се влива анестетикът. В случай, че до края на раждането е необходимо допълнително обезболяване, през катетъра се влива нова доза от лекарството.Спинална аналгезия
Разликите между епидурална и спинална анестезия са минимални от страна на пациента. Те са съществени за специалистите.
При спиналната аналгезия дозата от обезболяващия медикамент се поставя еднократно. Отново чрез пункция между прешлените. Различно е мястото на инжектиране на анестетика – в спиналното, под  твърдата мозъчна обвивка, а не в епидуралното пространство,  над твърдата мозъчна обвивка.
 


Комбинирана спинална-епидурална аналгезия
При комбинираната спинална-епидурална аналгезия се съчетава бързият ефект на спиналната и възможността за продължително обезболяване на епидуралната техника. Техниката на изпълнение комбинира двата метода.


В продължението: противопоказанията и страничните ефекти при спинална и епидурална аналгезия