Амниотичната течност предпазва плода по време на вътреутробното развитие. Тя може да бъде с прозрачен или светложълт цвят и без мирис. 

 

Амниотичната течност е подобно на вода вещество, обграждащо плода в матката. По време на бременност плодът расте в околоплоден сак, пълен с околоплодна течност. Амниотичният сак се образува около 12 дни след оплождане на яйцеклетката.


 

Амниотичната течност е нещо повече от течност, в която плодът плува. Тя съдържа хранителни вещества, хормони, антитела и други течности, за да поддържа плода здрав и защитен. Амниотичната течност непрекъснато циркулира, защото плодът я поглъща, след което я уринира. Наличието на твърде малко или твърде голямо количество амниотична течност може да причини проблеми както на бременната, така и на плода.

 

Амниотичната течност има важна функция. Помага за растежа и развитието на плода. Освен всичко друго, тя:

 • Предпазва плода от инфекция;
 • Омекотява движенията на плода и му помага да се движи;
 • Помага за развитието на мускулите и костите на плода;
 • Предотвратява притискането на пъпната връв;
 • Подпомага развитието на храносмилателната и дихателната системи на плода;
 • Регулира телесната температура на плода;
 • Предпазва плода от движенията на майката (като падане или внезапен удар).

Амниотичната течност е необходима за протичането на здравословна бременност и помага за подготовката на плода за външния свят. Течността предотвратява притискането на пъпната връв. Пъпната връв транспортира кислород и хранителни вещества от майката към плода. 

 

Амниотичната течност съдържа антитела, които помагат за укрепване на имунната система на плода. 

Околоплоднатата течност е предимно бистра, но може да бъде бледожълта подобно на цвета на слама.

 

Амниотична течност, която е оцветена в кафяво или зелено, е патологична и показва наличие на мекониум (първото изхождане на плода).

 

Мекониумът в амниотичната течност може да причини усложнения, ако бъде погълната от плода. В тежки случаи плодът може да развие синдром на аспирация на мекониум и да се нуждае от незабавно лечение след раждането.

 

Амниотичната течност е предимно вода през първата половина на бременността. Урината на плода съставлява по-голямата част от амниотичната течност след около 20-та гестационна седмица от бременността. 

Какво е нормалното количество на околоплодната течност?

Зависи предимно от срока на бременността. Нивата на амниотична течност достигат своя пик на 34-та до 36-та гестационна седмица и след това бавно намалява, когато терминът на раждането наближи (40-та гестационна седмица). В пика си има малко по-малко от 1 литър течност в околоплодния сак.

 

Ниските нива на околоплодна течност се означават като олигохидрамнион. Ниските нива на околоплодна течност засяга около 4% от бременните. Няколко фактора могат да допринесат за това:

 • Вродени състояния, които засягат бъбреците или пикочните пътища на плода;
 • Преносена бременност;
 • Гестационен диабет;
 • Бебета с изоставане в развитието си;
 • Ранно разкъсване на околоплодния мехур;
 • Проблеми с плацентата;
 • Близнаци, които споделят една и съща плацента.

Какви усложнения могат да настъпят следствие на олигохидрамнион?

Ниските нива на околоплодна течност през първите шест месеца от бременността обикновено са по-опасни.

 

Тези усложнения могат да включват спонтанен аборт, физически деформации на развиващия се плод, включително на белите дробове, които не се развиват правилно или преждевременно раждане.

 

Диагностицирането с олигохидрамнион през последния триместър (от 28-ма до 40-та гестационна седмица) от бременността, може да доведе до появата на следните усложнения:

 • Притискане на пъпната връв;
 • Ограничаване на растежа на плода;
 • Респираторни проблеми;
 • Увеличава риска от раждане чрез секцио.

 

Референции:

1. American Pregnancy Associations. Low Amniotic Fluid Levels: Oligohydramnios. (https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/pregnancy-complications/oligohydramnios/)
2.American Pregnancy Association. Polyhydramnios: High Amniotic Fluid During Pregnancy. (https://americanpregnancy.org/healthy-pregnancy/pregnancy-complications/polyhydramnios-high-amniotic-fluid/) 
3.Lord M, Marino S, Kole M. Amniotic Fluid Index. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441881/) 2021 Jan 6. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2021 Jan
4.March of Dimes. Amniotic fluid. (https://www.marchofdimes.org/pregnancy/amniotic-fluid.aspx) Polyhydramnios. (https://www.marchofdimes.org/complications/polyhydramnios.aspx)
5.Merck Manuals. Problems With Amniotic Fluid. (https://www.merckmanuals.com/home/women-s-health-issues/complications-of-pregnancy/problems-with-amniotic-fluid?query=oligohydramnios)