1. Какво се изследва в периода 24 - 28 гестационна седмица на бременността

 

В периода между 24 – 28 гестационна седмица от бременността е важно да бъдат направени следните изследванния:


 

 • Ултразвук на плода;
 • Сърдечна дейност на плода;
 • Антропометрия (ръст, тегло, външна пелвиметрия);
 • Измерване на кръвно налягане;
 • ОГТТ (допълнително се заплаща);
 • Антитела – (24 г.с.) при резус отрицателни пациентки (свързанно с изследване на кръвната група на бременната)

 

Какво е ОГТТ? Кога и защо се прави?

ОГТТ (орален глюкозо-толерансен тест) измерва отговора на тялото към натоварване със захар (глюкоза). Към него се прибягва след като при направени изследвания на кръвната захар се открият несигурни данни за наличието на диабет. При здрави хора след прием на голямо количество глюкоза бързо се появява инсулинов отговор. Пикът на този отговор настъпва 30-60 минути след нахранване. Когато има достатъчно количество инсулин, който да подпомогне усвояването на глюкозата, приета по време на храненето, концентрацията на глюкоза в кръвта се връща към нормата след 2 часа. 


Бременността може да предизвика временен диабет дори у здрава жена. Това състояние е известно като гестационен диабет. При него хормоните от плацентата възпрепятстват действието на инсулина и бебето може да стане прекалено едро. Дори когато протича без симптоми, гестационният диабет може да усложни бременността. Установяването му помага на лекаря да предпази плода от неблагоприятното въздействие на високта кръвна захар на майката. 


Как се провежда самият тест?


 Сутрин на гладно (между 8 и 16 часа от последното хранене) за 5 минути се изпиват 75 грама глюкоза, разтворени в студена вода. Обикновено се вземат две кръвни проби – непосредствено преди приема на глюкозата и след 120 мин (в някои ситуации лекуващият лекар може да поиска допълнителни проби на различни интервали от време). Ако два или повече от резултатите са над допустимите, се поставя диагноза гестационен диабет. Повечето жени с гестационен диабет се лекуват само с диета, но някои се нуждаят от инжекции инсулин.


Какви са показанията за извършване на ОГТТ?


Профилактични изследвания за диабет при необременени пациентки се правят еднократно (24-28г.с.) – едночасов ОГТТ. При обременени пациентки се прави двукратно – при регистрирне на бременността (след 12 г.с.) и между 24-28г.с – пълен двучасов ОГТТ. Това се препоръчва при бременности с висок риск, например:

 

 • Фамилна обремененост за диабет (тип 1 и 2);
 • Гестационен диабет при предишна бременност;
 • Предишен плод с макрозомия, полихидрамнион,  аномалии или мъртво раждане;
 • Прекомерно наддаване на тегло, затлъстяване;
 • Изразена  глюкозурия (глюкоза в урината), метаболитен синдром, поликистозни яйчници и други.

Какво е пелвиметрия и защо е важно да се прави?

Пелвиметрията представлява измерване размерите на таза, а външна пелвиметрия включва измерване външните диаметри на таза, което се извършва най-често със специален уред – пелвиметър/тазомер по време на посещенията при акушер-гинекологът преди раждането. Прави се профилактично, за да бъдат избегнати затрудненото протичане на раждането и увреждания на плода и новороденото поради несъвместимост между размерите на плода и размерите на таза на бременната.

 

2. Какво се изследва в периода между 28 – 32 г.с.?

 • Ултразвук на плода;
 • Сърдечна дейност на плода;
 • Доплер (късна фетална морфология);
 • Пълна кръвна картина, СУЕ, кръвна захар;
 • Урина;
 • Антропометрия (ръст, тегло, външна пелвиметрия);
 • Измерване на кръвно налягане;
 • Тест за алергии (при нужда);
 • Фетална ехокардиография (при необходимост).

Защо се прави късна фетална морфология?

Времето между 30 и 32 г.с. е посветено на т.нар. късна фетална морфология с доплерово изследване. Доплеровата ултразвукова диагностика дава информация за кръвотока в различни съдове на развиващото се бебе, в пъпната връв и маточните артерии. По време на този преглед отново се прави оценка на различните органи и системи на плода и се извършва оценка как се чувства бебето в майчината утроба.  Установява се има ли някакви усложнения, които да изискват повишено внимание от проследяващия акушер-гинеколог и екипа по време на раждането  и се оценява доброто общо състояние на плода в края на бременността.  При необходимост към него може да се добави и четвърти високоспециализиран преглед – фетална ехокардиография.

 

Кога се препоръчва  извършването на фетална ехокардиография?

 • При бременни с ВСМ (вродени сърдечни малформации) или родили дете с ВСМ или други аномалии;
 • При наличие на отклонения на феталната анатомия при ултразвуково изследване;
 • При пациентки с диабет;
 • Бременности с установена интраутеринна ретардация на плода;
 • При наличие на фетални сърдечни аритмии;
 • Когато е имало прием на тератогенни (с риск за увреждане на плода) медикаменти.