Генната мутация е промяна в генетичния код на гена. Когато генетичният код на онкогена се промени поради увреждане (като увреждане, причинено от тютюнопушене и други токсини), това може да доведе до рак. Генетичните изследвания за определяне състоянието на биомаркерите имат за цел да намерят именно такива промени или „грешки“ в нормалната функция на даден ген. За пример грешка в гена KRAS е определен биомаркер, който лекарите търсят при наличие на недребноклетъчен рак на белия дроб. Подобно изследване е от изключителна важност и влияе пряко върху възможностите за лечение. 


KRAS мутацията представлява грешка в протеина на нормалните клетки. Нарича се KRAS, защото за първи път е идентифицирана като причиняваща рак при Kirsten RAt Sarcoma virus. Среща се по-често при пациенти от западноевропейски произход и настоящи или бивши пушачи. Около 20-25% от пациентите с рак на белия дроб имат някакъв вид KRAS мутация.


Известни са два метода за откриване на KRAS мутации. Най-ефективният е чрез цялостно секвениране от следващо поколение (next-generation sequencing - NGS). Този тип тестване поставя тъкан от тумора на пациента (събрана чрез биопсия) в машина, която търси голям брой възможни биомаркери наведнъж. Има ситуации, при които пациентът не може да се подложи на биопсията, необходима за извършване на NGS, и тогава се препоръчва течна биопсия. Течната биопсия може да търси определени биомаркери в кръвта на пациента. Редица различни мутации могат да възникнат в гена KRAS. Мутацията KRAS G12C е специфична вариация, която се среща при около половината от пациентите с KRAS положителни мутации. Свързана е с няколко вида рак, най-често срещаният от които е недребноклетъчният рак на белия дроб. Същата мутация се среща в около 3-5% от случаите на колоректален карцином и 1-2% от случаите на други солидни тумори, което я превръща в една от най-широко представените мутации в подгрупите на пациенти с онкологични заболявания.


Приблизително 13% от пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб притежават KRAS G12C мутация, като ежегодно в Европейския съюз се диагностицират близо 33 000 нови пациенти с тази мутация. Подобно на всички онкологични заболявания, недребноклетъчният рак на белия дроб започва на клетъчно ниво и кара анормалните клетки в белите дробове да се възпроизвеждат бързо и безконтролно. Обхваща белодробните дихателни пътища - бронхите, бронхиолите и алвеолите.


Генетичната мутация KRAS G12C не се наследява. Смята се, че възниква в резултат на генетични промени, които настъпват в тялото при тютюнопушене. Изследването на този биомаркер може да даде информация по отношение на прогнозата на заболяването, както и потенциалния отговор към лечението. 


Независимо дали пациентът с рак на белия дроб има KRAS мутация или не, това не променя първоначалното решение за лечение. Стандартната терапия от първа линия за пациент с KRAS положителен рак на белия дроб обичайно е операция, лъчелечение, химиотерапия, имунотерапия или комбинация от тях, базирана на стадия на заболяването. Все повече навлизат таргетните терапии под различни форми за персонализирано лечение на конкретни мутации. С помощта на генетичните тестове и изследването на конкретни биомаркери в днешно време е възможно да се създаде строго индивидуален план за лечение, който потенциално да доведе до по-добър изход за пациента.

 

Материалът е създаден със съдействието на Амджен България.

 

Библиография:
1. https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/genetics/genes-and-cancer/gene-changes.html
2. https://medlineplus.gov/genetics/gene/kras/
3. Canon J, et al. Nature. 2019;575:217-223.
4. Zhou L, et al. Med Oncol. 2016;33:32. 23.Ryan MB, et al. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15:709-720. 
5. ESMO. Annals of Oncology 2018;29(Supp 4): iv192–iv237
6. Lindeman NI, Cagle PT, Aisner DL, et al. Updated molecular testing guideline for the selection of lung cancer patients for treatment with targeted tyrosine kinase inhibitors: guideline from the College of American Pathologists, the International Association for the Study of Lung Cancer, and the Association for Molecular Pathology. Arch Pathol Lab Med. 2018;142:321-346. doi:10.5858/arpa.2017-0388-CP
7. Gutierrez ME, et al. Clin Lung Cancer. 2017;18:651-659
8. Gierman HJ, et al. J Clin Oncol. 2019;37:1585
9. Christian J, et al. J Clin Oncol. 2019;37:e20056. 15. Cox AD, et al. Nat Rev Drug Discov. 2014;13:828-851
10. https://www.webmd.com/lung-cancer/non-small-cell-lung-cancer