Острата лимфобластна левкемия (ОЛЛ) е най-често срещаният рак сред децата и юношите. Заболяването се среща при приблизително 1:2 000 деца на възраст под 15 години, като факторите за появата му могат да бъдат както екзогенни (например инфекция), така и ендогенни (например възпаление, оксидативен стрес) и генетичен фон. След 5-десетиелтната успешна еволюция на химиотерапията и клиничните изпитвания, процентът на успеваемост на лечението на остра лимфобластна левкемия се е повишил до 90% в развитите държави.


Ендокринните нарушения са широко разпространени сред онкологичните пациенти. Това важи и за пациентите, страдащи от остра лимфобластна левкемия. Ендокринна дисфункция се среща при педиатрични пациенти с остра лимфобластна левкемия както по време, така и след терапията. Усложненията най-често включват компрометиран растеж, хипергликемия, дисфункция на щитовидната жлеза, адренокортикална недостатъчност, дисфункция на половите жлези, синдром на неподходяща секреция на антидиуретичен хормон и деминерализация на костите.


Растящата кост е уязвима към левкемичния процес и химиотерапевтичните лекарства. Остра лимфобластна левкемия е класическо злокачествено заболяване, водещо до развитие на скелетни заболявания като болка, фрактури, намалена костна минерална плътност и хронично увреждане на костната функция. Остеопорозата, произхождаща от остра лимфобластна левкемия, се предизвиква от множество фактори, включително левкемична инфилтрация на костите, намалена здравина на костите поради неподвижност, лош растеж, предизвикан от хранителен дефицит, и употребата на различни остеотоксични лекарства. Костният растеж по дължина при деца с остра лимфобластна левкемия не се различава от този при здрави деца, но костната плътност намалява заради по-ниския костен обмен. Проблемите с минерализацията и намаленото костно образуване се разпознават при повечето деца с остра лимфобластна левкемия още преди започване на лечението. Самият левкемичен процес се явява преобладаващ рисков фактор за намалено образуване на кости, често причиняващ болка в костите и остеопения. Именно костната болка е най-често срещаният симптом за подобен проблем при деца, страдащи от остра лимфобластна левкемия.


Костната минерална плътност се различава в зависимост от възрастта, пола, расата, етническата принадлежност и начина на живот. Има различни методи за изследване на състоянието на костите, сред които конвенционалната радиология, компютърна томография и остеодензитометрия (DXA) – най-често използваният метод за изследване на костната плътност, достъпен също и в България.


В повечето случаи лечението на остра лимфобластна левкемия е с продължителност от 3 години, в рамките на които се правят няколко курса химиотерапия. Сред настоящите схеми на химиотерапия срещу остра лимфобластна левкемия цитотоксичните лекарства, използвани по време на терапията, са преобладаващи рискови фактори, водещи до намалена костна минерална плътност. 


Оптимизирането на храненето е друг критичен фактор за здравето на костите по време на лечението на острата лимфобластна левкемия. Изтощението и поднорменото тегло са резултат от недостатъчен прием на калории, гадене, повръщане и коремен дискомфорт по време на химиотерапия, последвано от намалено образуване на костно вещество. Фокусирана диета, богата на калций и витамин D, би оказала благоприятен ефект, но спазването й нерядко е предизвикателство в детската възраст.


По време на лечението в повечето случаи пациентите имат намалена физическа активност, сила и тонус. Препоръчва се умерена физическа активност чрез упражнения с цел предотвратяването на костни фрактури и остеопороза. Физическата активност обичайно включва упражнения за поддържане на функцията на ръцете и краката, упражнения за разтягане за поддържане на мобилността на глезените и кратки високоинтензивни упражнения.


Най-бурното развитие на скелета се случва през детството и юношеството. След завършване на лечението пациентите са предразположени към множество хормонални дефицити, които в крайна сметка засягат натрупването на костни минерали. Възстановяването на скелета след завършване на терапията при деца с остра лимфобластна левкемия е от ключово значение на фона на метаболитния статус на костите, който продължава да се променя динамично в тази възрастова група. Рутинните прегледи и мониторинг на състоянието на скелета са решаващи за бързото разпознаване и предотвратяване на неблагоприятни дългосрочни последствия, свързани с понижено качество на живот и дори трайна инвалидизация.

 

Материалът е изготвен със съдействието на Амджен България.

 

Библиография:
•    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7136509/
•    https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.00509/full
•    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040842821002791
•    https://bmjopen.bmj.com/content/5/1/e006191