Танините са основна група фенолни съединения. Те са високомолекулни полимерни съединения. Притежават свойството да дъбят (щавят) суровата животинска кожа.

 

Разпространение и локализация. Танините са широко разпространени в растителния свят. Срещат се в почти всички растения – папрати, мъхове, голосеменни, едносемеделните, но по-често в двусемеделните растения. Богати на тези вещества са растенията от семействата Устноцветни, Бобови, Розови, Пиренови, Сложноцветни, Върбови, Букови.


 

В дървесните видове, дъбилните вещества се натрупват повече в стъблената кора и плодовете, а в тревистите – в подземните части и листата. Съдържанието на дъбилни вещества зависи от периода на вегетация, възрастта на растението, местоположението и други фактори.

 

Биологична функция и свойства на танините. Не е установена със сигурност биологичната функция на дъбилните вещества. Смята се, че те имат функции като запасни продукти, защитни вещества, крайни продукти от растителния метаболизъм и др.

 

Танините са предимно аморфни вещества, разтворими във вода. Водните им разтвори са стабилни колоидни разтвори, имат кисел характер и улесняват разтварянето на химично сродни съединения. Специфично тяхно свойство е да превръщат суровата животинска кожа в мешин или гьон, които са устойчиви към влага и микроорганизми. Танините притежават силно стипчив вкус.

 

Действие и приложение. Главното биологично действие на танините се дължи на свойството им да дъбят. Умерени дози от тях действат върху лигавици и повредена кожа повърхностно, като образуват коагулационна мембрана (белтъчно-танинова ципа). При възпалени лигавици и наранена кожа резултатът от това действие е, че възпалението и болката намаляват, кръвоносните съдове се свиват и образуваната мембрана адсорбира и запазва възпалените места от токсични вещества.

 

На дъбещото свойство на танините се дължи и действието им като затягащи (адстрингентни) вещества. Те блокират протоплазмата на патогенните микроорганизми, предизвикващи чревни възпаления и адсорбират токсините им.

 

За постигане на тези фармакологични ефекти приетите перорално танини трябва да бъдат в дози, които да предизвикват само обратими реакции. Този процес не е идентичен с дъбенето, което се предизвиква с големи дози танини. Той умъртвява живата протоплазма и е необратим процес.

 

Танините се използват и като противоотрови при интоксикация с алкалоиди и тежки метали. Това приложение е в резултат на образуването на неразтворими утайки с тежките метали и алкалоидите.