Средствата за овладяване на много от болестите, засягащи човека, често са по-близо до нас, отколкото предполагаме. И в повечето случаи идват директно от природата, а не са плод на химични процеси и изкуствено синтезиране. Пример за това са синьо-зелените водорасли от род Spirulina.

 

Това са едноклетъчни микроорганизми, чийто състав позволява да се ползват успешно за превенция и допълващо лечение на редица хронични заболявания. Големият потенциал на водораслите спирулина е известен отдавна, но учените продължават да разкриват нови сфери за медицинското им приложение. Към дългия списък вече може да се добави и прилагането на спирулина за овладяване на проблеми с холестерола.


 

Специализирано проучване сред 65 души с повишен холестерол, на възраст между 20 и 50 години, показва, че синьо-зелените водорасли имат изразен холестеролопонижаващ ефект при продължителен прием. Проучването обхваща период от 12 седмици, като в началото и края на периода са отчетени нивата на холестерола и индекса на телесна маса (ИТМ) на всички участници. През въпросния период те са приемали два пъти дненво синьо-зелени водорасли от вида Spirulina platensis.

 

Данните показват, че само в рамките на 12 седмици, редовният прием на спирулина помага за значително намаляване на общия и на лошия холестерол. Отчетен е спад в нивата на тези показатели с поне 10% при всички участници в проучването. Резултатите са отчетени на база сравнение с контролна група хора, които са приемали плацебо продукти. Спрямо тях при групата, приемала спирулина, е отчетено и два пъти по-сериозно намаляване на индекса на телесна маса за 12-те седмици.

 

Учените считат, че двата позитивни ефекта са свързани помежду си и редуцирането на ИТМ е помогнало за успоредното намаляване и на нивата на холестерола.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В дългосрочен план приемът на водорасли спирулина помага не само за поддържане на теглото и липидния профил на кръвта в норма, но и за превенция на атеросклерозата и нейните последствия за сърдечносъдовата система.

 

Проучванията за биоактивното действие на водораслите спирулина са често явление през последните години. Резултатите от тях показват, че на спирулина вече спокойно може да се гледа като на суперхрана. Освен на вещества, повлияващи липидния профил, синьо-зелените водорасли са богати и на чисто хранителни продукти – фибри, протеини, витамини и антиоксиданти.