Екип учени от Франкфурт на Майн и Гисен разкри различни варианти на основната съставка на пчелната отрова - мелитин, в еволюционно по-стари видове диви пчели, които биха могли да се прилагат във фармакологията за лечение на различни заболявания.

 

Отровата на медоносните пчели намира своето приложение в някои среди на медицината от векове, като основно се използва като противовъзпалително средство. Основният добре проучен нейн компонент е мелитинът.


 

Изследователи от Хесенския LOEWE Център за транслационна геномика на биоразнообразието разкриват друга причина за важността на дивите пчели. В тяхната отрова, която досега е била по-малко проучена, те разкриват основни варианти на мелитина - пептид от 26 аминокиселини и основен компонент на пчелната отрова.

 

Мелитинът е силно алкална, разтворима във вода молекула. Тя притежава антиинфламаторно, антихипертензивно и аналгетично действие.

 

През последните години мелитинът е обект на изследване в множество противотуморни изследвания. Въпреки това прекалено силното му действие в някои случаи може да доведе до засягане на здрави клетки.

 

В новопроведеното проучване изследователите сравняват различни варианти на мелитин. Някои от тях са познати на хората заради медоносната пчела, други са разкрити наскоро чрез комбиниран анализ на молекулите, протеините и генома, който определя отровата на дивата пчела.

 

Изследвани са и ефектите на мелитиновите пептиди при увреждането на клетките и освобождаването на вещества преносители и възпалителни маркери, както при туморни, така и при нормални човешки клетки.

 

Едно от веществата, които показват добри резултати, е мелитинът от виолетовата пчела дърводелец - див пчелен вид. При провеждане на лабораторни анализи се наблюдават благоприятни ефекти върху клетките на карцинома на гърдата.

 

Разкритите мелитинови пептиди в отровата на дивите пчели биха могли да допринесат за разработката на бъдещи фармацевтични продукти, които са по-малко агресивни от наличните до момента.

 

При вариантите на мелитин, открити при дивите пчели, няма да бъде необходима компенсация на силната му токсичност с инхибиторни вещества.

 

Следователно мелитинът от отровата на дивите пчели би могъл да бъде използван за потенциално нова терапия срещу различни видове онкологични заболявания.

 

Информация за изследването е публикувана в сп. Toxins.

 

Референции:

https://www.mdpi.com/2072-6651/14/12/818