Терминът органична храна се използва обикновено за храни, които са отглеждани без използването на синтетични пестициди, хербициди и хормони. В миналото такъв вид отглеждане на храната е бил основен за земеделието и животновъдството. Но с напредване на химичната промишленост започна масовото използване на химикали, които улесняват обработката на земята и отглеждането на животните. И днес органичното земеделие и животновъдство са рядко срещани, но много търсени от потребителите.

 

Скорошно проучване в САЩ разкри, че около 27% от американците използват органично произведена храна. Има прогнози, че до 2025 година около 14% от домашния бюджет ще бъде харчен за органична продукция. Много малки ферми за органично производство бяха придобити от големи корпорации, които до момента са произвеждали ултра обработени храни като чипсове, полуфабрикати и др. В резултат на това те твърдят, че преминават към органичното производство.


 

За да придобие етикет „органично“ дадената храна трябва да отговаря на определени стандарти. В Европа има приет закон храните, които отговарят на стандартите за органично производство да бъдат маркирани със специално лого (бели звезди под форма на листо на светло зелен фон). Така потребителите могат лесно да се ориентират за произхода на храните.

 

Новите стандарти за органични храни ги разделят на три групи:
-    100% органични храни. Продуктите съдържат само органични компоненти, изключвайки сол и вода;
-    Органични храни. Продуктите съдържат най-малко 95% органични съставки;
-    Храни, произведени от органични продукти. Тези храни съдържат повече от 70% органични съставки.

 

Изискванията за органичните ферми са високи. Законодателството на територията на Европейския съюз предвижда за всеки производител или търговец, който иска да се занимава с производство дистрибуция или продажба на органични продукти трябва да бъде регистриран от контролните органи. Контролната агенция е отговорна да следи за спазването на правилата за органичното производство.

 

Съставя се регистър, в който може да се провери дали дадена фирма или компания отговаря на изискванията за органично производство. Всяка страна решава дали този регистър да е публичен. Преди да се започне органично производство се правят проверки на фермите и земите, които трябва да отговарят на конкретни изисквания.

 

Библиография: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/becoming-organic-farmer_en
https://www.foodnavigator.com/Article/2012/09/05/Organic-nutrition-Does-it-really-matter
Science of Nutrition by Janice Tompson, Melinda Manore