Етеричните масла са продукти от растителен произход, които се излъчват от специални секреторни структури на растенията и представляват сложни смеси от органични съединения. Те са летливи, неразтворими във вода, притежават характерна миризма и дразнят обонянието.

 

Това са най-характерните етерично маслени свойства и изключва други продукти от растителен произход, които не отговарят изцяло на дадената дефиниция. Така например синапеното и бадемовото масло са също летливи и не се разтварят във вода, имат специфична миризма, но не са етерични масла, тъй като не се отлагат в растенията в готов вид, а се получават чрез химична обработка.


 

По химичен състав етеричните масла са сложни смеси на различни видове органични съединения. В някои масла са установени до 50 различни компоненти. Доказани са над 1000 химични съединения съдържащи се в етеричните масла. Основните им съставки са терпените.


Етеричните масла в растенията се отлагат в т.нар. вместилища. Те са резервоарите, в които се натрупват маслата.

 

Вместилищата могат да са външни и вътрешни. Външни вместилищата имат ментата, пчелникът и т.н. с вътрешни вместилища са растенията от семейство борови, валерианта и др.


Етеричните масла се срещат в много растения. Като за някои семейства те са характерен белег такива са растенията от семейство борови, сложноцветни, устоцветни и др. съдържанието на етерични масла в растенията варира от следи до 20%. Те могат да се натрупват в различни органи – листа плодове, цветове, кори, корени и т.н.

 

Маслото, което се съдържа в различни органи на едно и също растение обикновено има един и същи състав, но разбира се има и изключения. Така например маслото, което се съдържа в кората на портокаловите плодове се различава от маслото на цветовете. Съществува схващане, че веднъж отложени във вместилищата етеричните масла повече не се променят.

 

Но в повечето случаи те претърпяват различни химични процеси и техният химичен състав се променя. Веднъж добити от растенията, етеричните масла трябва да се съхраняват при определени условия (температура, светлина) именно, за да не се промени химичният им състав и да не изгубят те своите ценни качества.