Модата по био продуктите и ползите от тях за нашето здраве наводниха магазините и нашите кухни и аптечки. Много често виждаме в магазините надписи като „Био сектор“ или „органични продукти“.

 

Замисляли ли сте се каква е разликата между био и органични продукти?Кои продукти са органични? Според Световната здравна организация (СЗО) това са такива продукти, които се произвеждат без употребата на синтетични торове и пестициди и не са били генно модифицирани.

 

В резултат на този вид отглеждане, тези продукти не замърсяват почвата имат висока хранителна плътност и не оказват негативен ефект върху здравето ни. Благодарение на климатичните си условия, Испания е един от водещите производители на органични продукти.

 

Кои продукти са био? Според Европейските директиви двете наименования – био и органични продукти са синоними. Разделението идва по-скоро при различните езици. За био продуктите важат същите изисквания – да бъдат отглеждани без синтетични торове и пестициди и да са запазени естествените им генетични процеси.

 

С развитието на модерното земеделие се въведоха много химикали, с които се обработва почвата за унищожаване на плевелите, синтетични торове и други препарати, които ускоряват растежа и развитието на продукцията. Но оказва се те имат изключително негативен ефект както върху почвата, така и върху здравето ни.

 

Няма голяма разлика в съдържанието на хранителни вещества в органичните продукти и тези, произведени във ферми, където се използват синтетични торове. Разликата идва от там, че при неорганичното производство потребителите консумират високи количества химикали, които се отразяват пагубно на здравето им.

 

В последните десетилетия набра сила и генното инженерство, което безспорно има голям принос в отглеждането както на растения, така и на животни. Ние сме първите поколения (опитните мишки), които берем плодовете на генното инженерство и не се знае какви биха били последиците в бъдеще.

 

Това са причините, поради които пак се завръщаме към традиционно земеделие и биопродуктите набират такава популярност. Наистина би било отлична тенденция да започнем да подкрепяме локалното биопроизводство. Така ние като потребители ще си набавяме качествена, прясна храна и едновременно с това ще процъфтява местният бизнес.