Има няколко метода, по които етеричните масла се извличат от техните вместилища. Най-прилаган е методът чрез дестилация с водни пари. Той се основава на факта, че етеричните масла са летливи и на закона на Далтон, според който две несмесващи се течности дестилират при температура по-ниска от температурата на нискокипящата течност. При дестилация с водна пара, етеричните масла дестилират при температура под 100 °С.

 

На практика получаването става в дестилационни системи, като през растителния материал се пропуска водна пара, която увлича маслото. Маслото и водата се събират в специални приемници. Най-често, маслото като по-леко от водата се отделя на повърхността. Предимството на метода е, че е евтин, но маслото може да промени състава си.


 

Друг метод за получаване на етерични масла е т.нар. enfleurage. Растителният материал се поставя върху стъклени плочи, намазнени с индиферентна мазнина. Етеричното масло преминава от растителния материал в мазнината за 1-2 дни. След това изтощеният материал се заменя с нов. Така мазнината се обогатява с етерично масло, което се отделя от нея чрез подходящ разтворител. Този метод намира голямо приложение при получаване на етерични масла за целите на парфюмерията и козметиката. Предимство на метода е, че се получават масла без промяна в състава им.

 

Етеричните масла може да се получат чрез механични методи. Обикновено чрез пресуване на растителния материал. Този метод най-често се използва за получаване на масла от цитрусови плодове. Недостатък на метода е, че получените масла са с променен химичен състав. Например зеленикавият цвят на маслото от бергамот се дължи на преминалия при пресуването хлорофил от неузрелите плодове.

 

Свойства на етеричните масла. Повечето етерични масла на стайна температура са безцветни или слабожълтеникави прозрачни течности. Маслата от лайка и пелин имат синьо-зелено оцветяване. Някои масла при стайна температура са твърди, а при по-ниска температура образуват кристали. На въздуха и светлината се променят като потъмняват и променят химичния си състав. Обикновено са по-леки от водата, но има и изключения като карамфиловото и канеленото масло, които са по-тежки и при смесване с вода потъват, а по-леките от водата остават на повърхността.