Татулът и тютюнът са две алкалоидсъдържащи растения, които биха могли да предизвикат сериозни интоксикации при неправилна употреба.

 

Татулът е едногодишно растение с неприятна миризма. Стъблото е до 1 м високо със специфично вилужно разклоняване. Цветовете са бели с къси дръжки. Цъфти от юли до септември. Расте по буренливи места, торища и край огради из цялата страна. С лечебни цели се използват листата (Folia Stramonii) като суровина за производство на лекарствени продукти. Химичният състав на татула е представен предимно от алкалоиди.


 

Отравяния с татул настъпват при ядене на семената или при вдишване на миризмата от цветовете на татула. Клиничничните прояви при интоксикация са разширение на зениците, сухост в устата и затруднено гълтане, зачервена суха кожа, ускорена сърдечна дейност.

 

Проявите отстрана на централната нервна система са възбуда, несвързан бърз говор, халюцинации („атропиново пиянство"), възбудено дишане. При отравянето с татул се наблюдават и диарии.

 

Лeчението се състои в промивка на стомаха и въвеждане чрез сонда на танинов разтвор или суспензия от медицински въглен. Вътрешно се дава силен чай или кафе, солево очистително (английска сол). По-нататъшните мероприятия се провеждат в лечебно заведение в зависимост от проявите на отравянето. Близки по клинични прояви са отравянията с червено кучешко грозде (Solarium dulcamara L.) и с черно кучешко грозде (Solarium nigrum L.)

 

Тютюнът е тревисто едногодишно лепкаво растение с единично, право, до 2 м високо стъбло. Цветовете са бели или розови, събрани на върха на стъблото в многоцветна, силно разклонена метлица. Цъфти от юли до септември. Отглежда се в някои райони на страната. За лечебни цели се използват листата (Folia Nicotianae) и семената. Химичният състав е представен предимно от алкалоида никотин.

 

Отравянето се дължи на съдържащата се в листата на тютюна силна отрова никотин. Проявите на отравянето са отстрана на централната и вегетативната нервна система: най-напред възбудни, а после - паралитични. Настъпва слюнотечение, болки в корема, гадене, повръщане, забавен, а после - учестен и неправилен пулс, стеснени, а после - разширени зеници, виене на свят, мускулни потрепвания, гърчове, парализа на дишането.

 

Лечението включва предизвикване на повръщане, промивка на стомаха, даване на животински въглен, очистително (магнезиев сулфат). Лечението по-нататък се провежда в клинична обстановка при използване на лекарства съобразно стадия и проявите на отравянето. 

 

Рефернции: Лечебните растение на България Енциклопедия на лечебните растения в България
Билките в България и използването им