Камфоровото дърво (лат. Cinnamomum camphora) е вечнозелен вид, достигащ до 40м. Разпространен е по крайбрежието на Източна Азия и Япония, о-в Тайван, Цейлон, Северна Америка – Калифорния и Мексико, Северна Африка – Мароко. В някои страни се култивира, но дърветата се използват едва след 50 години.

 

Получаване на продукта камфора. Естествената камфора е твърда съставка на етеричното масло, което се получава чрез дестилация с водни пари на дървесината от камфорово дърво. Използват се стари дървета, тъй като младите са по-бедни на етерично масло, в което е ниско и съдържанието на камфора. Те се отсичат от дънера, отстраняват се листата и младите клонки, а стъблата и корените се оситняват под форма на стърготини и подлагат на дестилация. Получава се етеричното масло, от което при охлаждане камфората изкристализира и се отделя чрез центрофугиране. Тя се пречиства чрез сублимиране и получените бели кристали се пресоват в блокчета.


 

Свойства. Камфората е двупръстенен монотерпенов кетон. Природната камфора е оптичноактивна, дясновъртяща с определена миризма и отначало парлив, а след това охлаждащ вкус. При обикновена температура се изпарява бавно. Гори със силно димящ пламък. Във вода плува с кръгообразни движения и не се разтваря. Разтворима е в органични разтворители и тлъсти масла. При смесване с феноли (тимол, салицилова киселина) камфората се втечнява. Това свойство трябва да се има предвид при изготвяне на екстемпорални лекарствени форми с камфора.

 

Етеричното масло от дървото освен камфора (50%) съдържа още терпинен, пинен, феландрен, кадинен, евгенол и др.

 

Действие и приложение. Камфората има ревулсивно (загряващо) действие, а също така възбужда ЦНС и засилва дейността на сърцето при остра сърдечна слабост. Стимулира дишането и кръвообръщението. За интравенозно приложение се използват стерилизирани маслени разтвори (10 и 20%) при пневмонии, белодробни заболявания, шоково състояния и др. Прилага се още под формата на разтвори за втриване в кожата като: камфорово масло – Oleum Camphoratum, камфоров спирт – Spiritus Camphoratus. За външно приложение се допуска употребата и на синтетична камфора, която е оптичнонеактивна.

 

Синтетичната камфора може да се получи от терпентиново масло, респ. алфа-пинен или от масла, богати на борнеол, при окисление на който се получава камфора. За добиване на естествена камфора се използват и други източници.