Лечебното действие на билките се дължи на съдържащите се в тях химични съединения. Етеричните масла са едни от най-ценните биологично активни вещества, които извличаме от растенията.

 

Те представляват сложни смеси от различни органични съединения. Притежават характерна миризма и са летливи. Етеричните масла са твърде различни от тлъстите масла (мазнините), с които нямат нищо общо в химично отношение. Основната част от съединенията, които влизат в състава на етеричните масла, са от групата на терпените, които имат изопреноидна структура. В етеричните масла са установени само два класа терпеноиди — монотерпени и сесквитерпени. Наред с терпените в много етерични масла се съдържат и други алифатни и ароматни съединения — най-често производни на фенилпропана.


 

Терпеноидите в етеричните масла са въглеводороди или техни кислородни производни — алкохоли, алдехиди, кетони, киселини, феноли, естери и лактони. Повечето от терпените са течности, но сред тях има и кристални вещества, които са разтворени в етеричното масло. Терпените могат да бъдат ациклични (алифатни) и циклични (хидроароматни) съединения. В състава на едно етерично масло обикновено влизат десетки различни съединения, но най-често едно от тях е основно и се съдържа в по-значително количество _ понякога и над 50%.

 

Например в ментовото масло основно съединение с ментолът, в анасоновото — анстолът и т. н. От етеричните масла досега са изолирани над 500 различни съединения. Етеричните масла са много широко разпространени в растенията. То са характерни за редица родове и за някои семейства, например Борови, Хвойнови, Лаврови, Седефчеви, Сенникоцветни, Устноцветни, Сложноцветни и др.

 

В растителните тъкани етеричните масла са разположени в специални етерично-маслени клетки (сем. Лаврови) или в междуклетъчни вместилища от различен тип (сем. Борови, сем. Сенникоцветни и сем. Седефчеви). В представителите на сем. Устноцветни и сем. Сложноцветни етеричното масло се продуцира от външни епидермални жлези и се натрупва между клетъчната обвивка и кутикулата. 

 

Различните органи на едно и също растение най-често съдържат етерично масло с еднакъв състав, но са познати и някои изключения. В етеричните масла се съдържат вещества с твърде разнообразни фармакологично действие, но лечебният ефект най-често зависи от основните съставки. 

 

Етеричномаслените растения и етеричните масла, които се съдържат в тях, намират приложение при лечението на различни заболявания. За това етеричните масла намират приложение както в медицината и фармацията, така и в козметиката и парфюмерията.

 

Референции: Pharmacognosy: Current Herbal Medications and Natural Product Chemistry for a PharmD Curriculum
Pharmacognosy: Fundamentals, Applications and Strategies 1st Edition
Лечебните растение на България Енциклопедия на лечебните растения в България