Интересни предположения защо бебето първо произнася „ма-ма“ или „та-та“ прави екип изследователи от Университета на Британска Колумбия, изложени в изданието на Канадската академия на науките, Proceedings.  


Различно от очакванията резултатите от изследванията не подплатяват поводите ни за гордост от първата думичка на детето, още по-малко следва да ги тълкуваме като показател за по-силна привързаност на детето към един или друг член на семейството.


Анализът на учените показва тъкмо обратното. Не случайно в много езици по света се среща наподобяване на думите за баща и майка, които се използват за обръщение от децата. Всъщност, тези думи са един вид звукоподражателни и произходът им идва от първите срички, които детето съумява да възпроизведе в началото на развитието си. Естествено, че те са изречени в присъствието на родител, контактът с когото е придал смисъл на свързаните в едно повторителни звуци. Именно от тези първи срички се образуват и думите за майка и баща, което и обяснява сходството им в множество езици.


А защо бебето избира да редува гласна – съгласна. Това е най-лесният начин да се образуват думи, особено когато съгласните и гласните се повтарят. Така че бебето върви по пътя на човека в еволюционното му развитие – започва да създава думи.


В проучването си учени включват изследвания на 22 новородени, на два или три дни възраст след раждането им. Екипът следи как бебетата реагират на 2 групи по две думи, като в първата има повтаряне на звуци, а в другата не. При всички обаче има редуване на гласна със съгласна.


Изследванията показват повишаване на мозъчната активност на мъничетата в темпоралната и лявата фронтална зона при слушане на звукосъчетания като „мубаба“ и „пенана“. Бебетата не реагират на звукосъчетания като „бамуба“ и „пенаку“, т.е. звуците остават неразграничени и неразпознати от тях.

 

NEWS_MORE_BOX„Мама“ и „тата“ са образувани от отворени срички, чиито звуци детето е способно да разграничи и да възпроизведе лесно. При тези звукосъчетания връзката между мозъчните центрове е по-лесна и бърза, което е важно за бебетата.


Центърът на речта в мозъка при хора, чиято водеща ръка е дясната, се намира в лявото полукълбо. Това до някаква степен показва, че човекът е роден със заложби да разполага с речта и да научава майчиния си език систематично и ефективно по природни механизми.


Центровете, които са отговорни за речта, не „научават“ как е изграден езика, а по-скоро са специализирано звено за ползването му.


Така че, ако искате бебето ви да знае много думи. Говорете му. Говорете му възможно повече. Повтаряйте се. И не забравяйте, започнете с простички думи. Така гарантирано е, че мъничето ви скоро ще ви надприказва за ваша гордост.