Не са рядкост семействата, в които майката говори на един език, а бащата на друг. Дори не е рядкост, когато майката и бащата говорят на общ трети език, а в детската градината децата слушат четвърти. Какво объркване само, нали?

 

Според проучване, направено в двуезични семейства с бебета, колкото по-рано бебето бъде запознато с втори език, толкова по-бързо то ще свикне с него. Освен това ученето на два езика едновременно подпомага мозъчното развитие.


 

Проучването е проведено в Съединените щати с 16 бебета, половината от които живеят в семейства, в които се говори само на английски, а другата половина са от двуезични семейства, в които се говори на английски и испански. Учените проследяват когнитивнoтo развитие на децата. Оказва се, че при бебетата с два матерни езика изключително добре се повлияват способности като вземане на решения и справяне с проблеми, дори преди да са проговорили.

 

"Според модерната неврология, това което се случва в мозъка на едно бебе, никак не е далеч от ядрената физика.", казва световно признатият невропсихолог Патриша Кул. Тя твърди още, че бебетата и децата са гении по отношение на възприемането на втори език до навършване на 7 години. След това се наблюдава силно понижаване на способността за възприемане на нов език.

 

Първият и най-важен период от развитието на езика е периодът, в който бебето започва да възпроизвежда първите осъзнати звуци, а това се случва още около четвъртия месец. Има доказателства, според които бебетата между 6 и 8 месеца могат да различат всички звуци на всички езици. Именно и за това въвеждането на втори език в такава крехка възраст няма да обърка бебето, а дори ще му помогне за по-бързото речево израстване.

 

Първоначално бебето има нужда от адаптация към втория език, която се случва твърде бързо. В проучването се казва, че двуезичните бебетa развиват когнитивните си умения много по-бързо от връстниците си, на които се говори само на един език. При тях фокусирането от една задача към друга става сравнително по-бързо, изгражда се и умението за разрешаване на проблеми и планиране. Всичките тези сложни термини отнесени към 8-месечно бебе звучат, меко казано, пресилено, но тези когнитивни функции ясно проличават след навършване на една годинка.