Уменията за общуване и бъдещите взаимоотношения на дадена личност могат да се предвидят десетилетия по-рано. Това не е твърдение-фикция, а извод, базиран на научно проучване, подкрепен с достатъчно доказателства. Според изследователския екип децата, които са отглеждани в по-голяма сигурност, давана от майките им в кърмаческа възраст, по-късно в живота си изграждат по-стабилни взаимоотношения, по-бързо разрешават конфликтни ситуации и още в първите си романтични връзки, умеят да се забавляват и създават взаимно удовлетворение при отношението си към любимия.
Дори и според водещия проучването проф. Джефри Симпсън, преподаващ психология в университета на Минесота, е трудно да се повярва за значимостта на първите години и отражението им върху целия живот на дадена личност. Животът твърде много и динамично се променя от люлката и зависи от множество комплексни фактори, очевидно обаче чувството за сигурност се изгражда именно през най-ранния житейски опит на човека.

В проучването се проследява живота на 75 души, родени през 1976 и 1977 година, от люлката им до навършване на 23-годишна възраст. Групата е част от участниците, включени в по-обширно изследване за риска и степента на адаптация при хора, чиито майки в периода на износването им са посещавали курсове за пренатално възпитание. Животът на тези 75 деца след раждането им е проследяван подробно, като наблюдение в ежедневието, самооценка и преценка от страна на свързаните с тях хора на лично и професионално ниво, обучение, събития, взаимоотношения, приятелства и романтични връзки.

 

NEWS_MORE_BOX


В началото на проучването, когато децата са на възраст година – година и половина заедно с майките им са били поставени в „необичайна ситуация“. След години изследователите установяват, че тези деца, които остават в състояние на дистрес при експеримента, за разлика от тези, чиито майки овладяват ситуацията и успяват да успокоят детето, изпитват по-често негативни емоции при разрешаване на конфликтна ситуация в романтичната връзка.

Естествено експериментът не е бил драстичен, а по-скоро е дал образец за поведението на майката и умението й да се справи в напрегнати ситуации, които могат да бъдат стресиращи за детето. Моделът дава възможност за преценка на взаимоотношения майка-дете.