Вродените инфекции, се причиняват от патогени пренесени от майката на детето, по време на бременността (трансплацентарно) или при раждането (перинатално). Могат да окажат сериозен негативен ефект върху развитието на детето, както вътреутробно, така и в дългострочен план след раждането. Едни от най-честите и сериозни причинители на вродени инфекции са обобщени с акронима TORCH:


toxoplasma gondii;
- others, което включва: Treponema pllidum, Listeria, parvovirus B19, Varicela;
rubella virus;
cytomegalovirus(CMV);
herpes simplex virus(HSV);


TORCH инфекциите, могат да причинят спонтанен аборт, преждевременно раждане, интраутеринна ретардация на плода. При новродените, се наблюдават различни нарушения в централна нервна система (ЦНС), опорно-двигателни нарушения, засягане на ендокринна система или комплексно засягане (например:сърце, зрителни нарушения и загуба на слуха, т.нар. триада на Грег при рубеола).


 

От изключително значение е профилактиката по време на бременност! Първичната превенция включва уточняване на имунологичния статус, когато се планира бременност и при необходимост, поставяне на съответните имунизации (варицела и рубеола) преди забременяване. По време на самата бременност, се спазват строги хигиенни мерки - миене на ръце, избягване консумацията на конкретни храни и се провежда скрининг за сифилис.

 

Вродена токсоплазмоза

 • Причинява се от Toxoplasma gondii;
 • Заразяването става при контакт със заразени котешки изпражнения, консумация на неодбре обработено месо или млечни продукти;
 • Най-голяма вероятност за засягане на плода има при заразяване в последния триместър (70%);
 • Докато при майката, подобна инфекция протича почти безсимптомно, то при плода могат да настъпят тежки усложнения;
 • Първи триместър: Повишен риск от преждевременно раждане или спонтанен аборт. Класическа триада: Хориоретинит, дифузни интракраниални калцификати, хидроцефалия. Неспецифични клинични прояви: Кожно засягане-обриви, треска, гърчове, хепатоспленомегалия, иктер (жълтеникава пигментация на кожата), тромбоцитопения, белодробно засягане.
 • Втори и трети триместър: Субклинично протичане;
 • Дълготрайни последствия: епилепсия, интелектуално изоставане, зрителни нарушения;
 • Лечение: В зависимост от срока на бременността, се прилагат схеми с pyrimethamine, sulfadiazine и фолиева киселина, които продължават и при новороденото.

Вроден сифилис

 • Причинител е бледата спирохета (Treponema pallidum);
 • Заразяването на майката става по полов път, а плодът може да се зарази или трансплацентарно или по време на раждането;
 • Раненен вроден сифилис (с начало преди 2-годишна възраст): хепатомегалия, жълтеница, обилна секреция от носа, макулопапулозен обрив по длани и стъпала, скелетно засягане (периостити, метафизарна дистрофия), увеличени лимфни възли;
 • Късен вроден сифилис (изява след 2-годишна възраст): лицево засягане (седловиден нос, малка горна челюст, изпъкнало чело), Хъчинсонови зъби (заострени с голямо междузъбно разстояние), слабо развит първи кътник, невросензорна загуба на слуха, кожно засягане (образуване на гуми, рагади), невросифилис, костно-ставни промени;
 • Лечението се провежда с високи дози penicillin G интравенозно;

Вродена листериоза

 • Причинява се от Listeria monocytogenes;
 • Заразяването на майката става основно при консумация на сурово мляко, но също така е възможно чрез риба, месо, зелени салати. Плодът се заразява трансплацентарно или по време на раждане, при контакт с влагалищни секрети и заразена кръв;
 • При трансплацентарно заразяване нараства рискът от преждевременно раждане и аборт;
 • Причинителятсе разпространява с кръвта и може да достигне до всеки орган, където да образува абсцес (ограничена зона с възпаление). Най-често се наблюдават кожни лезии и респираторни нарушения;
 • При заразяване по време на раждането, проявите започват от 5 дни до 3 седмици след раждането, с развитието на енцефалит, менингит;
 • Лечението е с венозно приложение на ampicillin и gentamicin;

Вродена парвовирусна инфекция

 • Причинителят е parvovirus B19
 • Разпространява се основно по въздушно-каппов път и чрез кръв или кръвни продукти. Плодът се заразява трансплацентарно.
 • През първи и втори триместър рискът от аборт или мъртвораждане е висок. Тази инфекция, потиска продукцията на еритроцити и тромбоцити, води до тежка анемия. Развива се сърдечна недостатъчност, отоци, хидропс;
 • За превенция от заразяване, се препоръчва бременни да избягват посещение на училища, детски градини и педиатрични клиники;
 • Няма специфична терапия, понякога се налага корекция на анемичния синдром чрез интраутеринна хемотрансфузия.

(Към втора част Вродени инфекции и техните негативни ефекти. Продължение)