Слухът играе основна роля за формиране на речта и съответно за изграждането на комуникативните и социални умения. Това сетиво има и пряко значение за нервно-психическото развитие на бебето и детето.


Бебето започва да чува още по време на вътреутробното развитие – около 6-7 лунарен месец.


Още в родилния дом новороденото преминава през т.нар. слухов скрининг, чрез който се установяват ранни нарушения на слуха.Самостоятелната проверка на слуха е само ориентировъчна, но може да насочи вниманието към евентуален проблем. За тази цел се използват специални въпросници за родители, разработени за съответната възраст.


При силен шум бебетата реагират до около 6 месец с т. нар рефлекс на Моро, който представлява повдигане на ръцете и извиването им една към друга, наподобяващо прегръдка. Този рефлекс стават патологичен, ако бъде задържан продължително след преминаването на тази възраст.


На 6-7 месечна възраст вече бебето реагира на слаби звуци и локализира посоката, от която те идват.


Въпреки, че слуховият апарат при раждането е добре развит, бебетата все още не чуват напълно ясно до около 6-месечна възраст. Причините са, че при раждането ухото е изпълнено с течност, която постепенно се резорбира, а освен това нервната система все още не е напълно развита и не възприема съвършено информацията от околния свят.


На около 3-месечна възраст „бърборенето” и слушането могат да са много изморителни. Поради тази причина, ако бебето губи интерес и става неспокойно, по-добре е четенето или говоренето да се преустановят. Причината е пренасищането откъм нови стимули и информация. За подобни сигнали трябва да бъде следено и след тази възраст, тъй като умората може да се отрази дори на апетита и съня.


На около 9-месечна възраст полезно за развитието на слуха и речта е да се показват и назовават предмети с техните имена. Това е периодът на първите срички.


Създаването на стимулираща среда значитeлно подпомага развитието на сетивата на бебето, включително и на слуха. Трябва да се установи какво обича и привлича вниманието на бебето. Пеенето на песни, четенето, както и говоренето за ежедневни неща и предмети от обкръжението подпомагат процеса. Създава се положително влияние върху възприемането на нова информация и формирането на говора.


Референции:
1. W. Sears, M. Sears; The Baby Book;
2. Newborn hearing screening, National Health Service.