Рефлексите представлява неволеви движения или действия. Посредством тяхното наличие или отсъствие се преценява зрелостта на централната нервна система, както и наличието или липсата на подлежащ патологичен проблем. Рефлексите на новороденото се различават от тези при по-големите деца и възрастните и след определен период от време те изчезват или отслабват.

  • Рефлекс на търсене. При погалване на детето по бузата то обръща главата си в същата посока. Това е рефлекс, посредством който бебето намира гърдата на майката.
  • Сукателен рефлекс. След като е намерило гърдата или шишето, идва ред на засукването. Този рефлекс започва да се развива след 32 гестационна седмица и е напълно развит след 36 гестационна седмица. Недоносените новородени имат слаб и незрял сукателен рефлекс, в резултат от което те трудно се хранят с биберон или от гърда. Често при тях се налага в началото храненето да се извършва посредством назогастрална сонда.
  • Моро. Ръката на изследващия се поставя под главата на бебето, така че да повдигне тялото и то да заеме полуизправена позиция. След това позицията на тялото рязко се наклонява надолу. В резултат от това детето разперва и изпъва двете си ръце, разперва пръстите, след което ги свива към тялото. Това е съпроводено с плач на детето. Рефлексът се задържа до 5-6 месечна възраст. Несиметричното му представяне може да насочи към фрактура на ключицата, увреждане на брахиалния плексус или хемипареза. Липсата на рефлекса може да се дължи на нарушена функция на централната нервна система.
  • Рефлекс на хващане. При поставяне на пръст в ръчичката на бебето то инстинсктивно го хваща. След 37-ма гестационна седмица рефлексът е толкова силен, че хващайки ръцете на изследващия, детето може да бъде повдигнато до седнала позиция. Рефлексът се задържа до 2-3 месечна възраст.
  • Рефлекс на Магнус-Клайн или шиен тоничен рефлекс. При завъртане главата на бебето на едната страна, то изпъва ръката от същата страна, към която е завъртяна главата и свива другата ръка. Рефлексът се развива напълно на едномесечна възраст на бебето и се задържа до 6-7 месечна възраст.
  • Парашутен рефлекс. Той се проявява при по-големи деца – след 10-11 месечна възраст и се задържа за цял живот. При хващане на детето за торса и рязко навеждане напред, имитирайки падане, то инстинктивно разперва ръце напреди, за да предотврати евентуален удар в земята. Рефлексът се явява като подготовка на детето за прохождането.
NEWS_MORE_BOX

 

  • Рефлекс на Галант. Посредством лек натиск надолу по паравертебралната мускулатура (мускулите от двете страни на гръбначния стълб) се предизвиква извиване на тялото на същата страна, наклоняване на главата и изпъване на крачето. Рефлексът се проявява до 4-месечна възраст.
  • Рефлекс на автоматично ходене. Бебето се придържа под мишниците, така че пръстите на единия крак да докоснат пода, след което тялото леко се накланя напред. В резултат детето започва автоматично да свива и разпъва крачета, все едно „ходи”. Този рефлекс невинаги е налице, а когато го има изчезва до около 2 месечна възраст на детето.
  • Рефлекс на Бабински. При одраскване на ходилото на крачето по външния ръб дъгообразно към основата на пръстите палецът на крака се наклонява назад, а останалите пръсти се разперват като ветрило или се свиват. Рефлексът постепенно изчезва до около 12-14 месечна възраст.

 


Нервната система на бебето претърпява най-бурното си развитие през първата година от живота. Затова познаването на характерните за възрастта рефлекси и целенасоченото им изследване могат да спомогнат за навременното откриване нанарушенията в развитието и при необходимост насочване на детето към сециализирано звено.