Допирът е едно от петте сетива, посредством които човек възприема информация от околния свят. То играе съществена роля в периода на новороденото и кърмачето, помагайки в изграждането на връзка между детето и родителите. Освен това има значение за опознаване на предметите в обкръжаващата среда, изграждане на комуникативните умения и други.

 

Чувството за допир започва да се формира още през 7-8 гестационна седмица. Около 11 гестационна седмица бебето започва да прави първите си движения в утробата. Така то усеща обкръжаващата го среда и опознава собственото си тяло.


 

След раждането прекият контакт кожа-до-кожа между Вас и бебето представлява и първата комуникация помежду Ви. Докато го държите на ръце, храните, къпете, люлеете или го успокоявате, изграждате силна емоционална връзка посредством активирането на определени мозъчни центрове и отделянето на редица биологично активни вещества (като хормони) в организма Ви.

 

По-късно бебето опознава различните предмети, повърхности, форми и т.н. посредством допира.

 

  • Новородено. Непосредствено след раждането кожата на бебето е много чувствителна. Областите, които са най-чувствителни на допир, включват: устните, бузите, лицето, ръцете, коремчето, ходилата. В този период основно средство за комуникация с бебето е посредством прекия контакт с него, т.нар. контакт кожа-до-кожа. Това действа, от една страна, много успокояващо за него, а от друга – води до положителни емоции у родителите.

 

Ярък пример за използването на усета за допир е рефлексът на хващане. Когато поставите пръста си или някакъв предмет в дланта на детето, то инстинктивно го „сграбчва“. Този рефлекс е толкова силен, че държейки пръстите Ви, обикновено може да повдигнете горната част на тялото на бебето до седнала позиция.

 

Устните и бузите на бебето са другите области с много добра чувствителност. Това не е случайно – по този начин бебето се оритентира къде е гърдата на майката и съответно засуква. Ако го погалите по бузката или по устните, то веднага обръща главата си в тази посока.

 

  • 3 месеца. Бебето положително реагира на докосванията, с които го успокоявате. То започва да раздава усмивки и дори може да се засмее с глас. Езикът и устната кухина са много чувствителни. Поради тази причина то започва да поставя в устата си всичко, до което се докосне. Така бебето изследва характеристиките на предметите.

 

NEWS_MORE_BOX

 

  • 6 месеца. Двигателните умения на бебето се усъвършенстват. Това с пълна сила важи и за фината моторика. Развива се рефлексът на хващане, с помощта на който то може вече да повдига предмети – по-големи и по-малки. В началото това се случва, посредством двете ръце, а по-късно и само с едната. Освен това то започва да прехвърля играчките от едната в другата ръка, мачка ги, поставя ги в устата си, хвърля ги. Така тренира усета си и изучава околния свят.
  • 8 месеца. Детето има вече пространствена ориентация, която заедно със сетивността за допир му позволява да различава плоските от 3D предметите. То предпочита да си играе с играчки и предмети, съставени от части, които може да хване.
  • 10 месеца. С пълзенето и изправянето пространствената ориентация и усетът за допир се усъвършенстват. С ходилата си то усеща подовата повърхност. Препоръчва се, когато детето прави първите си стъпки с подкрепа, то да бъде босо или само по чорапки. Така посредством сетивността за допир, то по-добре усеща повърхността под краката си.
  • 12 месеца. Детето е опознало почти всички видове повърхности – твърди, меки, студени, топли, хлъзгави и т.н. То вече по-рядко поставя предмети в устата си, а все повече използва ръцете си, за да си играе с играчките и предметите. Препоръчва се играчките, с които бебето си играе да са в разнообразни цветове, с различни форми, повърхности, материи. Това несъмнено ще привлече вниманието му по-дълго върху тях.