Развитието на речта на детето може да бъде разделено в три основни етапа. Първият включва подготовка за формирането на словесната реч от раждането до края на първата година на бебето. Следващият включва първоначалното овладяване на езика и формирането на членоразделна реч, като обикновено приключва до края на третата година. Като трети период се определя овладяването на писмената реч и усвояването на научния подход към езика или т. нар. училищен период.


Като цяло развитието на речта може да бъде определено като дълъг път, който бебетата извървяват, докато преминават през различни етапи и развиват различни умения.


Важно е да се отбележи, че всички звуци, които издава бебето, се явяват вродени способи за комуникация. Плачът например е сигнал, че нещо не е наред. В процеса на еволюцията сложната членоразделна реч се формира точно от такива прости гласови съобщения и затова може да предположим, че всеки един звук на бебето е крачка в развитието на неговата реч. Подражанието не се получава последователно, а първоначално в отделни срички, след което думи и накрая – фрази.Дори гукането, което се проявява около 3 месец е подготовка за появата на членоразделни звуци в следващите периоди. Тъй като имитирането е изключително важно е добре родителите да отвръщат на звуците на бебето със същите, които е издало.


Първото разбиране на думите възниква в емоционални за бебето ситуации. Обикновено това е момент на взаимно общуване между бебето и възрастните. Първите думи са неотделими от емоционалните преживявания и действия. Ако за възрастния думата е инструмент за предаване на информация, то за малкото е по-скоро атрибут на ситуацията.


Около 4-5 месец не настъпват съществени промени, но се усъвършенстват натрупаните до момента умения. Бебето продължава да експериментира с гласа си, като разширява гласовите си изяви с радостно пищене и бръмчене.


Често, чувайки ритмичното повтаряне на срички като „ма“, „та“, „ба“, родителите решават, че детето е казало първата си дума. Това не е така, защото то все още не разбира какво казва. Тези срички не са подражание на говора на околните и не се влияят от него. Те са инстинктивно бърборене – вроден инстинкт за трениране на говорния апарат. Наричат го още лепетна реч или тип дърдорене.


Като цяло около 6 месец това явление се среща сравнително рядко, но е важно родителите да започнат да следят за появата му през седмия месец – лепетната реч е важен  етап от цялостното говорно развитие. Без свързването на два звука в сричка няма как да се развие по-сложната дейност – свързването на сричките в думи, а думите в изречения.


Захранването е важен етап за развитието на речта, тъй като дъвченето позволява езикът да се върти кръгообразно в устата. А това е важно, за да може на 4 години детето да каже правилно звука „р“.


Около 8-9 месец започва активното развитие на речта. Забелязват се постоянните опити на бебето да подражава на звученето на думи, които вече имат някакъв смисъл за него.


На 10-месечна възраст бебетата вече са способни да отговарят на въпроси, свързани със звуци от животни или заобикалящи ги предмети.


В края на един от най-важните за развитието си периоди – кърмаческия, при бебето са се случили толкова много промени, с които то е придобило редица умения, в това число и умението да произнася думи. Именно 12 навършени месеца е времето, когато се очакват първите смислени думи от страна на бебето (при някои е възможно в 11 месец, а при други дори в 13 месец), като често това са „мама“, „баба“, „тата“, „дай.


Библиография:
1.    The Baby Book; William Sears, Martha Sears