Изключително важно е адкватното проследяване на нервно-психичното развитие на детето през първите 2 години от живота му. Това е една от причините да се налагат чести посещения при личния лекар в този период.


Нервната система на кърмачето започва да търпи бурно развитие и преминава редица процеси на съзряване, които се случват успоредно с растежа и развитието на опорно-двигателния апарат и пр. Постепенно бебето, което прекарва повечето време в сън и хранене, започва да усвоява нови умения, като около 12-месечна възраст прохожда и произнася думи.


В англосаксонската литература се разглеждат milestones - това са задължителни сложни умения, които се очаква детето да постигне на определен етап от развитието си.При неврологичен преглед първо се оценява темпът на нервно-психично развитие, което се прави на база усвоените умения.

 

Задържа глава при поставяне по корем – 1-2 месец

През първите два месеца двигателната активност е особено ограничена, бебето следва да се постява по корем от момента на изписване у дома. Т.нар. „коремно време“ започва с кратки интервали по около 1 минута при всяка смяна на пелените и следва да достигне до 15-20 минути в края на първия месец.
До края на 2-ия месец пеленачето следва да задържа стабилно глава при поставяне по корем. При отсъствие на това двигателно умение на 3-меечна възраст следва да се направи оценка на развитието и консултация със специалисти.

 

Следи с поглед играчки,  усмихва се – 1,5 -2 месеца

Веднага след раждането новороденото има лоши акомодационни способности. Фокусира предмети на около 20-30 см от очите, което е приблизително равно на разстоянието от скута до лицето на майката, когато е гушнато. Постепенно „се научава как да движи очите“ и да фокусира предмети на различно разстояние. Проследяването на играчки настъпва до края на 2-рия месец. 
Успоредно с това се появяват и първите усмивки.

 

Гукане (повтаряне на еднотипни звуци) – 2-3 месец

Сформирането на речта и фонацията започват от най-ранен етап. След 3-месечна възраст кърмачето започва да произнася първите си звукове. Първоначално издава предимно гласни, като постепенно се оформят и срички със съгласни.

 

Хваща с предмет, поставя го в устата – 3 1/2 - 4 1/2 месец

В този период децата започват целенасочено да хващат предмет, който виждат. Координира се движението ръка – уста, което кара много родители да мислят „че растат зъби“. Поставянето на пръстите, ръката или предмети в устата е етап от нормалното  нервно-психично развитие.

 

Обръщане от гръб по корем, корем по гръб – 5-7 месец

Умението да се обръща от гръб по корем и обратно е особено важно. Времевият интервал това да се случи е сравнително широк, като липсата на това умения след 7-мия месец е насочваща за търсене на проблем и неврологична консултация.

 

Седене без опора – 8 месец

Устойчивото седене без опора (възглавница, ръка, помощ от родител) следва да се случи до навършване на 8 месеца.


Сядане от легнало положение – 9-10 месец
Пълзене – 8-10 месец
Стоене прав – 10-12 месец

В периода между 10 и 12 месец децата усвояват няколко нови двигателни умения едновременно. До края на първата година се очаква да се изправят и да имат стабилна опора на краката прави. При някои деца пълзенето се появява на много ранен етап, а при други така и не се случва дори след момента на прохождане. Всичко това е нормално, ако детето е постигнало всички останали двигателни умения до момента.

 

Прохождане – 10-14 месеца

Интервалът за прохождане също е доста широк, като след година и четири месеца категорично се налага оценка на неврологичния статус и отхвърляне на подлежащ органичен проблем при липсата на това двигателно умение.

 

Произнася 2-3 думи – 10-12 месеца

До края на първата година се очаква детето да произнася 2-3 прости дума „мама“, „баба“ „тата“ . Обичайно са такива с повтарящи се срички.

Изречение – 18-24 месеца

До края на 2-рата година следва да съставя изречение, съдържащо съществително и глагол например „Дай вода!“, „Мама ела!“.
Понякога съществуват редица външни фактори, които влияят негативно на процеса на проговаряне - често стоене пред екрани, среща с множество езици в семейството и др.