Най-топлото и сърдечно общуване с бебето се осъществява по време на кърмене. Това са най-ценните и интимни моменти в общуването между бебето и майката. Лицето на мъничето е обърнато към мама, то дълго гледа лицето ѝ, разглежда го, опознава го. Така непосредственият контакт от допира на кожата се допълва със зрителен контакт. В този хармоничен съюз майката напълно принадлежи на детето, а и то на нея, бебето се чувства спокойно, защитено и обгрижено. И нищо не бива да пречи на този съкровен момент.

 

Постепенно общуването с бебчо става все по-интересно. То вече се усмихва, гледа в очите, заслушва се в гласа, проявява интерес към играчките. В съзнанието на мъничето постепенно се закрепва връзката между вижданото и чуваното. При много силни дразнители (силни звуци, много ярка светлина, твърде интензивен допир) то започва да нервничи и да се дразни.


 

Възпитание. Принципите на възпитанието и играчките не се отличават съществено от предходния период. Общувайте постоянно с бебето си, говорете му и го гледайте в очите, за да видите каква е реакцията му на говора ви. При това можете да придружавате думите с мимики, гримаси и жестове: повдигайте вежди, окръгляйте устата, отваряйте широко очи, мръщете се, присвивайте очи, стискайте устни, издувайте бузи, повдигайте ръце и т.н.

 

Обръщайте се към малкото човече по име. Говорете с прости изречения, състоящи се от няколко думи. При това разтегляйте гласните и говорете напевно, пейте му песни, четете му кратки стихчета, звучащи мелодично. Непременно придружавайте говора с жестове. Добре е да обяснявате и коментирате всичките си действия. Често четете на глас стихчета и песнички, ако това е приятно за бебчо. Ако искате да привлечете вниманието му, говорете по-високо, ако искате да го успокоите – по-тихо.

 

Развиващи игри. През втория месец с бебето играйте същите игри, каквито и през първия. Можете освен това да му давате да разглежда контрастни черно-бели предмети или играчки. Такива могат да са черно-бели платове, шахматна дъска, мишена, силуети на предмети и т.н.