В седмия месец бебето е вече с установен дневен режим. Общата продължителност на съня е около 15 - 17 часа. Като нощният сън може да достигне до 10-12 часа. Дневният сън се разпределя на два - три пъти.

 

Зрителни ориентировъчни реакции. Бебето на тази възраст вече уверено разпознава хората около него - своите близки и непознатите. Интересът му към околния свят става все по-голям и не спира да опознава предметите около него. Може да направи разлика между правилно поставен и обърнат предмет. Когато го държат на ръце се извива и върти глава, за да разглежда наоколо.


 

Бебето започва да осъзнава триизмерността на света. Осъзнава, че един предмет може да има различни страни, но са едно цяло. По тази причина бебето обръща книжката или кухненския капак, за да го огледа от всички страни. Със същия интерес разглежда заоблени предмети, търсейки ъгли и страни по тях. С интерес изучава предмети, които променят формата си - лентички, връвчици, хартия, гъби и т.н.

 

Слухови ориентировъчни реакции. В търсене на източника на звука бебето може да се обръща, докато е седнало. То подражава на няколко последователни звука. Започва да се заслушва в разговора на родителите си като при това си играе само. Вече различава и реагира на името си. Възприемчиво е към различна интонация на речта. Може да се разстрои при говорене на по-високи тон.

 

Емоции. Емоционалната окраска е винаги на лице при общуване с бебето. Усмивката е избирателна: то се усмихва на познатите му хора, а на непознатите не реагира веднага. Реагира на обръщението към него и копира настроението на околните.

 

Подготвителен етап за развитие на активната реч. Бебето вече по-дълго бърбори. Произнася отделни срички: "ма", "ба", "ла", "та", "ка", "ва". Учи се да управлява гласа си с интонация. Може да произнася няколко звука на един път. Издава призивни звуци, когато иска да привлече вниманието към себе си.

 

В този етап от развитието на речта е изключително важно участието на родителите. Не спирайте да говорите на бебето - обяснявайте му как готвите, как търсите падналото чорапче и всичко около вас. Подръжавайте на звуците, които то произнася, така ще стимулирате развитието на речта.