Общата продължителност на съня в петия месец е от 16 до 20 часа в денонощие. Дневният сън е на 3 до 4 пъти. Повечето бебета могат да спят доста по-продължително през нощта.

 

Зрителни ориентировъчни реакции. Мъничето вече се радва при появата на най-близките си - мама, татко, братя и сестри, баби и дядовци, като при това размахва ръчички, издава радостни звуци и активно движи цялото си тяло, доколкото може. Най-бурна е реакцията при появата на родителите. Когато дойдат непознати хора, бебето застава нащрек и става нервно. Когато попадне в ново помещение се оглежда и му е интересно. С интерес разглежда предметите, които взема в ръце.


 

С голям интерес разглежда и отражението си в огледалото. Съсредоточено следи бавно движещи си предмети с очи, като същевременно обръща и главата си. Внимагелно следи всички движения на мама.

 

Слухови ориентировъчни реакции. Бебето вече много добре познава гласа на мама. При разговор мести поглед от единия събеседник към другия. Внимателно се вглежда в обект, който издава звук. Търси с очи източника на звука, като при това обръща глава. С любопитство изучава звуците, които издава само. Забелязва разликата в звука, когато пъхне в уста палец или играчка. Бебето често показва оживление при зазвучаването на позната ритмична музика.

 

Емоции. Сладурчето активно реагира при обръщане към него. Изпитва истинско удоволствие от усмивката си. При това на този етап, тя се превръща във весел смях. В изразяването на радост от общуването с родителите и близките взема участие цялото телце на мъничето, то се "смее" с лице и ръчички. На тази възраст бебето вече изразява множество емоционални състояния: възбуда и спокойствие, удоволствие и недоволство, щастие и тъга, благосклонност и предпазливост, страх, удобство, радост и др.

 

В петия месец гласовите реакции стават все по-богати. Бебето напевно и дълго гука, но все още не влага смисъл в произнесените звуци. Опитва се да подражава със звуци на възрастните. Съчетанията от произнасяни звуци стават по-ритмични: „ге-ге-ге“, „мем-мем-мем“. Когато бебето е само, то оживено си „говори“. При добро настроение гука и издава радостни звуци.