Общата продължителност на съня през дванадесетия месец е около 12 до 16 часа като дневният сън все още е два пъти през деня. Една кратка дрямка преди обяд и следобеден по-дълъг сън.


Зрителни ориентировъчни реакции. Бебето с интерес разглежда картинки, снимки, малки орнаменти с отчетливи контури. То наблюдава как възрастният пише или рисува. Намира играчката, която са скрили пред очите му. Знае и показва частите на тялото.

 


Слухови ориентировъчни реакции. Мъничето повтаря след възрастния двусрични думи, съставени от две еднакви срички: мама, тата, баба, бебе и т.н. Реагира на ритмична музика: подрусва се, поклаща се, прикляка, подскача, издава звуци.

 

Емоции. Дребосъчето си има любима играчка, към която е силно привързано и за която се грижи. То вече лудува и прави пакости. Когато си играе с други деца, опитва се да вземе играчките, с които те си играят.

 

Движения с ръце и действия с предмети. Мъничето играе самостоятелно с играчки, изпълнява разнообразни разучени действия (храни ги, вози ги). При това то с една ръка държи играчката, а с другата играе с нея. Пренася действия, усвоени преди с един предмет, спрямо други (иска да нахрани и вози всички животни, не само любимото). Хваща уверено с два пръста дребни предмети (с върховете на палеца и показалеца като пинцета). Отваря чекмеджета, вратички и шкафове, капаци на кутии и тенджери. Бъдете внимателни с чекмеджетата. Както с лекота ги отваря, така и с лекота ги затваря, но може да си прищипе пръстите. Научете го как да ги затваря безопасно. Само може да развързва връвчици. Може да прелиства страници на книжка, разбира се не винаги по една страничка.

 

Когато изследва предметите, бубулечето се стреми да ги раздели на съставните им части, а после да ги съедини обратно като им придаде първоначалната форма, макар и не винаги успешно.


Много обича да пипа различни предмети, изучава ги на допир. По тази причина по време на хранене бебето пипа всички храни: твърди, меки, лепкави, течни, желеобразни, хлъзгави, горещи, студени и т.н. Не бъдете прекалено строги с него, въпреки че ще се изцапа, по този начин то учи. Нека се запознае с храната и изследва всички, което му е интересно.