Общата продължителност на съня през десетия месец е около 14 – 15 часа на денонощие. Като от този месец бебето може да спи само два пъти през деня.

 

Зрителни ориентировъчни реакции. През този месец се формира понятие за постоянството на големината, т.е. постоянството на размерите на предмета, дори ако отдалеч изглежда малък. Бебето вече знае как трябва да изглеждат предметите и какво е правилното им разположение (напр. чашата стои с дъното надолу, количката – на колелата си, столчето – на краката си и т.н.). Разпознава познат предмет, дори да види само част от него.


 

Слухови ориентировъчни реакции. Мъничето очаква да чуе от човека или предмета познат звук и ако чуе друг, се изненадва. Точно определя източника на звука. Ако той е зад гърба му, веднага се обръща и гледа към мястото, откъдето идва звукът. Различава членовете на семейството само по гласа. Разбира и най-малките промени в интонацията и тона на речта. Концентрира вниманието си върху тихи звуци (телефонен сигнал, тиктакане на часовник) и може да ги слуша дълго време.

 

Емоции. Появяват се и първите признаци на ревност към близките. Ако те се възхищават на друго дете, а не на него, бебето може да вдигне истински скандал.

 

Движения с ръце и действия с предмети. Мъничето изпълнява различни действия с предметите както самостоятелно, така и по молба на възрастните: отваря, изважда, слага, затваря, бута, дърпа и т.н. Появява се желание не само да изважда съдържанието на различни шкафове, но и да слага нещо в тях. Опипва играчки, предмети, хора. Бебето вече може да хваща дребните предмети с два пръста (палец и странична повърхност на показалец – полупинсета).

 

Ако преди играчките случайно са падали от ръцете на мъничето, когато е виждало нещо по-интересно, сега то целенасочено пуска играчката и изучава как пада като превръща това занимание във весела игра. То обожава да вижда как мама се навежда да му подава току що пусната от него играчка. Играта на криеница също е изключително забавна за бебето. Скрийте лицето си зад длани или зад одеяло, след което се покажете издавайки смешни звуци. Бебето ще се забавлява много.