Сънят през третия месец все още е с голяма продължителност. Повечето бебета спят между 15 и 20 часа на ден. Дневният сън се осъществява обикновено с 4 паузи. Продължителността на нощния сън постепенно се увеличава.

 

Зрителни ориентировъчни реакции. През третия месец от живота си мъничето вече може да съсредоточи поглед в лицето на говорещ му човек или в играчка. То с интерес разглежда предметите в стаята, ръцете си, играчките и т.н. Бебето следи местещ се във всички посоки предмет на разстояние 20 – 80 см от него. Внимателно следи с поглед движенията на възрастния из стаята като едновременно обръща и главата си.


 

Ако възрастният излезе от стаята мъничето може да се разстрои и да заплаче. Когато е в спокойно, съсредоточено състояние, то може да разглежда контрастни предмети и на по-голямо разстояние – до 5-6 метра. Това може да бъдат контрастни орнаменти по стените, полилей, растения. Бебето различава най-добре тъмни обекти с ясно очертани контури на бял фон.

 

Слухови ориентировъчни реакции. Бебето прави търсещи движения с глава при появата на звук. То затихва при появата на нов звук на фона на вече звучащите. Мъничето се заслушва в музика. Издава звуци при обръщане към него, при пускане на музика.

 

Емоции. Постепенно бебето проявява по-разнообразни чувства и емоции. Явно се радва при проява на внимание към него, усмихва се, когато му говорят, усмихват му се, общуват с него.
Движения с ръце и действия с предмети. Бебето активно движи ръце, когато е будно и случайно се натъква на играчките, сложени в креватчето или висящи ниско над гърдите му. Опитва се да ги достигне и хване, но не винаги успява.

 

Когато лежи по гръб, поднася ръчичка към устата си и с удоволствие смуче палец. Може да хване играчка или предмет, който се допре до дланта или пръстчетата. Когато го вземат на ръце, бебчо здраво хваща косата или дрехата на възрастния.


Когато вземе в ръка някакъв предмет, малкото сладурче го задържа в ръка за известно време, а не го изпуска.