През дванадесетия месец постепенно се променя отношението на бебето към околния свят – от изследовател, то става експериментатор. Променя се и отношението към хората около него, особено към непознатите. Сега мъничето се опитва не само да поиграе, но и да полудува с тях. Променя се и начинът, по който подражава на възрастните. Сега то не само копира действията им, но и имитира маниерите на държание. Много му допада да прави гримаси.

 

Физическо развитие. В началото на дванадесетия месец бебето е между 10 и 12 кг. Височината е около 73 до 77-78 см. От раждането досега бебето е пораснало с около 25 см. Към края на първата годинка може да има около 8 зъба, но може и едва сега да са започнали да пробиват.


 

Двигателна активност. Малкото човече активно се движи из целия дом по всеки достъпен му начин. С лекота се качва на диван, легло, кресло или стол, слиза от тях, пропълзява под препятствие. Вероятно вече се опитва да ходи, макар да пада често. По тази причина основното му средство за придвижване си остава лазенето. Това не се отнася за тези мъничета, които не минават през етапа на лазенето, а отведнъж прохождат.

 

Вече го интересуват не само предметите, които може да вземе, но и тези, до които не е в състояние да се добере. Открива за себе си възможността да си достави желания предмет, като го дръпне за връвчица, ъгълче или изпъкнала част. Продължава да усъвършенства действията си с пръстите на ръцете.

 

Формира се хващане тип „щипци“, което му позволява да задържа и много малки предмети. Този тип хващане се различава от пинцетното, което бебето вече владее, по това, че палецът и показалецът, държи предмета, са свити, а не изпънати.

 

Когато го къпят, малкото човече пляска във водата с ръце и крака, опръсква всичко наоколо. Опитва се да се изправи във ваничката и дори може да пробва да изпълзи от нея.

 

Когато ходи изправено, макар и не съвсем уверено, мъничето може да бута количката да тегли за връвчица играчка или да я носи в ръка. Освен това то отлично знае как да хвърля предмети и използва новия си навик при всеки удобен случай.