Децата, особено в кърмаческа и ранна детска възраст (до около 3 години) често поставят различни предмети в устата си. Това всъщност е нормален процес в опознаването на света и изследването на характеристиките на предметите. 


Малките предмети са много рискови за децата, тъй като те лесно могат да попаднат в дихателните пътища или да застанат на входа им и да доведат до задавяне или задушаване.

 
Най-добрият начин да предпазите детето е да отстраните от обсега му всички малки и потенциално опасни предмети. Това невинаги е напълно възможно, особено ако в семейството има по-голям брат или сестра. Колкото и да внимавате, рискът от задавяне винаги съществува. Така например, ако детето внезапно започне да кашля, без преди това да е било болно и има навика да слага всякакви предмети в устата си, има голям шанс кашлицата да е в резултат от задавяне при попадане на чужд предмет в диахтелните пътища.


Какво да направим, когато бебето се задави в резултат от поглъщане на малък предмет?

  • Опитайте се да извадите предмета, ако го виждате. Не бъркайте обаче в устата на бебето на сляпо или прекалено грубо, тъй като има по-голям риск да вкарате чуждото тяло по-навътре.

Ако детето кашля силно, не се опитвайте да го спрете, а напротив. Кашлицата е защитен рефлекс, с помощта на който биха могли да се извърлят навън попадналите чужди тела в дихателните пътища.

  • Ако кашлицата е много слаба или бебето трудно си поема въздух, незабавно извикайте помощ.

Има някои животоспасяващи мероприятия, които може да приложите в дома до идването на специализирана помощ. Това трябва да се случи, ако бебето не плаче, не може да се изкашля или да си поеме въздух, посинява.


Стъпка 1. Потупвания по гърба.

Бебето се поставя с лице надолу, по протежение на Вашето бедро, като главата трябва да е разположена по-ниско от тялото.

 

Едната Ви ръка минава под тялото на бебето, като придържате главата му. С дланта на другата ръка ударете пет последователни пъти между лопатките.

 

Ударите по гърба създават вибрации и натиск върху дихателните пътища, които обикновено са достатъчни за освобождаването им от попадналите там чужди тела. 

 

Ако бебето изкашля чуждото тяло, обърнете го и се опитайте да го отстраните. Внимание: не бъркайте на сляпо в устата на бебето, ако не виждате предмета, нито прекалено силно или многократно. Това може да доведе до влошаване на състоянието, поради вкарване на чуждото тяло навътре.


Ако първата стъпка е неефективна, преминете към стъпка номер 2.

 

Стъпка 2. Натиск върху гръдния кош на бебето. 

Обърнете детето с лице към Вас, като отново го поставите надлъжно на бедрата си. Опипайте гръдната кост – тя минава точно по средата на гръдния кош, и поставете втория и третия си пръст по средата й.

 

Натиснете силно пет последователни пъти върху гръдната кост. Това създава повишено налягане в дихателните пътища и въздухът от тях излиза с голяма сила, изтласквайки навън попадналите там чужди предмети. Внимание: не натискайте в страни от гръдната кост – върху ребрата, тъй като лесно може да ги счупите.


Ако все още някой не е позвънил на бърза помощ, намерете начин да го направите. В това време, ако детето не е изкашляло чуждото тяло и все още не е в съзнание, продължавайте с описаните в стъпка 1 или стъпка 2 спасителни мероприятия, докато не дойде помощ.

 

Опитайте се да запазите самообладание, тъй като в тези минути единствено Вие може да помогнете на детето.


Ако детето е изкашляло чуждото тяло, предизвикало задавянето, отново потърсете помощ. Необходимо е да се направят някои изследвания, тъй като е възможно част от него да е останало в дихателните пътища или детето да е вдишало повече от 1 чужди тела.